Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LokalTapiola Europa Marknad  - Portföljens indelning

Tillbaka | Enligt tillgångsslag / sektor | Värdepappren | Enligt land

Allokering Andel %
 
Aktier 99,63
Kontanter / kontoplaceringar 0,37Ränteplaceringarnas indelning Andel %

Inga ränteplaceringar

Fondsondens data har uppdaterats den 30.11.2022.