Tidtabellerna för teckningar och inlösningar  keyboard_arrow_down

Tidtabellerna för teckningar och inlösningar

Tabellen nedan sammanfattar tidtabellern för bekräftandet av teckningar och inlösningar.

Med ”dag” avses här bankdagar.

Teckningsdag = den dag till vilkens fondvärde fondandelarna registreras för kunden.

Inlösningsdag = den dag till vilkens fondvärde ett inlösningsuppdrag verkställs.

Betalning = teckningsbetalningen har mottagits till Fonden på ett av Fondbolaget godkänt sätt.

Uppdrag = kundens uppdrag har mottagits av Fondbolaget.

Det går ofta 1–2 dagar innan placerarens betalning registreras på fondens konto.

Teckningsdag Inlösningsdag
De passiva aktiefonderna
Finland Indexfond Betalning före 11.00 => samma dag Uppdrag före 11.00 => samma dag
Europa Indexfond Betalning före 11.00 => samma dag Uppdrag före 11.00 => samma dag
Asien Indexfond Betalning föregående dag
före 16.00
Uppdrag föregående dag
före 16.00
Nordamerika Indexfond Betalning före 14.30 => samma dag Uppdrag före 14.30 => samma dag
Emerging Markets Teckningsdag normalt torsdag, betalning före 14.30 på onsdag
– vi informerar om möjliga undantag på våra internetsidor
Inlösningsdag normalt torsdag, betalning före 14.30 på onsdag
– vi informerar om möjliga undantag på våra internetsidor
Global Top 25 Brands Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag
före 16.00
Global Top 25 Pharmaceuticals Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag
före 16.00
De aktiva aktiefonderna
Phoebus Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag
före 16.00
Phoenix Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag
före 16.00
Russian Prosperity Betalning före 11.00 => samma dag Uppdrag före 11.00 => samma dag
Tropico LatAm Teckningsdag normalt torsdag, betalning före 16.00 på onsdag
– vi informerar om möjliga undantag på våra internetsidor
Inlösningsdag normalt torsdag, uppdrag före 16.00 på onsdag
– vi informerar om möjliga undantag på våra internetsidor
 
 Räntefonderna
Penningmarknadsfonden AAA Betalning före 14.30 => samma dag Uppdrag före 11.00 => samma dag
Euro Corporate Bond Betalning före 11.00 => samma dag Uppdrag före 11.00 => samma dag
Euro-obligation
Betalning före 11.00 => samma dag Uppdrag före 11.00 => samma dag
 
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos
Betalning föregående dag Uppdrag föregående dag före 16.00

Undantag kan uppkomma så som preciserats i fondernas stadgar eller prospekt, till exempel under exceptionella marknadsförhållanden.

OMX Helsingfors 25 börshandlad fond noteras på börsen; andelar i den köps och säljs via värdepappersförmedlare enligt dessas öppethållningstider.