Samarbetspartners  keyboard_arrow_down

Samarbetspartners

Vi har långvarigt och långsiktigt samarbete med bl.a. följande samarbetspartners:

LOKALTAPIOLA

– en av Seligson & Co:s ägare
– använder Seligson & Co:s produkter t.ex. som målfonder i unit linked-placeringsförsäkringar

www.lahitapiola.fi/sv

PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT

Prosperity Capital Management grundades år 1996 och har därmed en expertis på Rysslands nutida marknad som hör till de längsta i branschen. PCM är en aktiv ägare med bra kontakter inom samhället, vilket också underlättar informationsflödet.

PCM är placeringsrådgivare för Russian Prosperity Fund Euro-fondens målfond.

www.prosperitycapital.com

DIMENSIONAL FUND ADVISORS

Dimensional Fund Advisors är en av världens största förvaltare av småbolagsfonder – och troligen den mest effektiva. DFA:s fonders framgång baserar sig på en placeringsstil där man drar nytta av aktiemarknadernas olika ”dimensioner”, som små- eller värdebolagsbetoning.

Dimensionals lösningar bygger på ett praktiskt tillämpande av forskning gjord av finansbranschens absoluta toppexperter. Bakom bolaget finns bl.a. de berömda placeringsforskarna Kenneth French och Eugene Fama. DFA:s slogan är att placerande är vetenskap.

Vi använder DFA:s fonder inom kapitalförvaltningen.

www.dfaeurope.com

SPILTAN FONDER

Spiltan Fonder Ab är ett självständigt svenskt fondbolag vars målsättning är att erbjuda bättre alternativ för fondplacerare. Spiltan uppskattar att 90 % av de fonder som marknadsförs i Sverige inte erbjuder ett äkta mervärde i förhållande till avgifterna. Placeraren betalar för aktiv portföljförvaltning, men får ofta ändå närmast passivt förvaltade ”smygindexerade” investeringar.

Placeringsfilosofin för Spiltans aktivt förvaltade fonder är baserad på fundamental analys: utgångspunkten är en grundlig kännedom av de bolag man investerar i. Centrala placeringskriterier är t.ex. att de utvalda bolagen ska vara vinstbringande, ha bra kassaflöde och betala en hög direktavkastning.

Vi använder Spiltans fonder inom kapitalförvaltningen..

www.spiltanfonder.se

TRÓPICO LATIN AMERICA INVESTMENTS

Trópico Latin America Investments är en brasiliansk kapitalförvaltare, grundad år 2002, som också placerar i Chile, Peru och Colombia. Trópico är en värdeplacerare och letar efter bolag som har möjligast bestående konkurrensfördelar. Trópico strävar framför allt efter att hitta bolag som redan nu skapar ett mervärde som syns i resultatet, med den strategi och ledning bolaget har. Hur och varför lyckas bolag med sådant, och hur påverkar det deras aktiekurser?

Trópico Latin America Investments är placeringsrådgivare för Seligson & Co Tropico LatAm-fonden.

www.tropicoinvest.com