Publikationer  keyboard_arrow_down

Publikationer

Fondprospektet ger noggrann och omfattande information om fonderna, fondbolaget och hur fondplacerande går till i praktiken. Prospektet innehåller även fondernas stadgar (fondbestämmelser) och faktablad.

De tidigare versionerna av fondprospektet och faktabladen finns här.

Fondplacerarens guide innehåller information bl.a. om varför man placerar och hur placeringars vinst uppstår, och ger riktlinjer för hur man gör upp en placeringsplan.

Faktabladen (KIID) nedan är det snabbaste sättet att få en överblick av fondernas grundläggande egenskaper.

Alla publikationerna är pdf-filer.

Faktablad (KIID)

De passiva aktiefonderna
Europa Indexfond
Asien Indexfond
Nord-Amerika Indexfond
Finland Indexfond
OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF
Global Top 25 Brands
Global Top 25 Pharmaceuticals
Emerging Markets
De aktiva aktiefonderna
Phoebus
Phoenix
Russian Prosperity Fund Euro
Tropico LatAm
Räntefonderna
Penningmarknadsfonden AAA
Euro-obligation
Euro Corporate Bond
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos

 

Alla fondernas faktablad som ett dokument


Pappersversioner av publikationerna kan begäras per e-post  eller telefon (09–68178200).