Phoebus – yleisesittely  keyboard_arrow_down

Phoebus – yleisesittely

Phoebus on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa pitkäjänteisesti Suomen laadukkaimpiin yhtiöihin, kansainvälisellä mausteella.

Koska Phoebus sijoittaa usein osakkeisiin, jotka eivät ole “muodissa” ja koska rahaston sijoitukset ovat tavanomaista keskittyneemmät, rahaston tuotto voi lyhyellä tähtäimellä poiketa merkittävästi markkinoiden tuotosta. Suosittelemme sitä osaksi osakesalkkua.
Sijoituspolitiikka

Phoebus sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä, yli 10 vuoden tähtäimellä. Johtava ajatus on, että osake on osuus yrityksestä. Toisin sanoen osakkeita ostettaessa käytetään samoja arviointiperusteita kuin jos ostettaisiin koko yritys.

Tärkeimmät sijoituskohteiden valintatekijät ovat:


Pysyvät kilpailuedut

Jotta yritys olisi pitkällä tähtäimellä hyvä sijoitus, sen pääoman tuoton täytyy olla keskimääräistä parempi. Tämä edellyttää, että yritys on selvästi kilpailijoitaan vahvempi esimerkiksi tavaramerkin, jakelukanavien, tuotekehityksen tai muiden perusvahvuuksien ansiosta. Parhaat yritykset luovat itselleen niin vahvoja kilpailuetuja, että alkavat vaikuttaa monopoleilta.


Kasvupotentiaali

Pitkällä tähtäimellä yrityksen osakkeiden arvo seuraa läheisesti yhtiön tuloskehitystä. Yritys, joka ei kasva, voi olla erittäin hyvä sijoitus lyhyellä tähtäimellä, mutta on sitä harvoin pitkällä aikavälillä. Kasvu tuo myös omat riskinsä. Phoebus ei hae rakettimaista kasvua vaan yrityksiä, jotka hallitulla riskillä pystyvät laajentamaan liiketoimintaansa vähän nopeammin kuin mitä talous kasvaa. Ja jotka pystyvät siihen tulevaisuudessakin.


Taserakenne

Kasvu edellyttää aina investointeja. Rajattomatkaan kasvumahdollisuudet eivät auta, jos yhtiön tase ei mahdollista kasvun rahoitusta. Tase heijastaa myös sijoituksen riskiä. Yrityksillä, joiden liiketoiminnan riski on korkea (esim. teknologiayhtiöt), pitää olla erittäin vahva tase, kun taas tasaisemmin kehittyvä yhtiö (esim. panimo) voi ottaa vähän velkaakin. Koska osakesijoitus vastaa kokonaisen yrityksen ostoa, emme pidä liian vahvoja taseita ongelmana. Sen sijaan kartamme velkaantuneita yrityksiä.


Johdon kyvykkyys

Jos sijoittaja ei itse hoida omistamaansa yritystä, yhtiön johto on tavallaan hänen varainhoitajansa. Hyvä johto voi tehdä huonostakin liikeideasta kelvollisen ja huono johto ajaa vahvimmankin yhtiön kriisiin. Johdon arviointi on vaikeaa, mutta se on valintatekijöistämme ehdottomasti tärkein.

Phoebus yrittää kartoittaa johdon kyvyt esimerkiksi seuraavilla tekijöillä:

• pääoman tuotto ja tuoton tasaisuus
• perusvahvuuksien looginen kehittäminen
• integriteetti ja kommunikaation avoimuus
• muotivillitysten välttäminen ja itsenäisyys
• uuden johdon nousu yhtiön sisältä

Viimekädessä ainoa tapa saada luotettava kuva johdon kyvyistä on tavata heidät henkilökohtaisesti riittävän monta kertaa. Siksi Phoebus sijoittaa pääosin Suomeen. Laadukkaiden suomalaisten yhtiöiden määrä on kuitenkin rajallinen ja siksi Phoebus voi sijoittaa myös ulkomaille.


Arvostus

Hyvän yhtiön löytäminenkään ei riitä; osake ei ole hyvä sijoitus, jos se ostetaan liian kalliilla. Arvostus on kuitenkin aina toissijainen kriteeri; Phoebus ei sijoita ikinä huonosti johdettuun yhtiöön, arvostuksesta riippumatta. Maailmasta löytyy tarpeeksi hyviäkin yhtiöitä.

Osakkeen arvo on tulevien osinkojen nykyarvo. Arvostus on juuri näin yksinkertaista. Käytännössä arviointi on kuitenkin epävarmaa, joten arvioimme yhtiöiden näkymiä mieluummin kriittisesti kuin liian optimistisesti. Tämä antaa sijoituksille turvamarginaalia.