Phoebus  keyboard_arrow_down

Vko 04/21: O’Reilly

Phoebus   |     26.1.2021   
  1. Olen sijoittanut rahastoosi, koska pidän usein ratkaisujasi järkevinä. Aloin kuitenkin vähän epäillä, kun uskot O’Reillyn potentiaaliin? Itse uskon, että firman liikevaihto ja tulos voivat laskea, kun sähköautojen käyttö kasvaa. Niissähän on paljon vähemmän liikkuvia osia moottorissa, mitä pitäisi vaihtaa. Olisin kiitollinen näkemyksistäsi.

Erittäin mielenkiintoinen kysymys, kiitos siitä!

Kirjailija Mark Twain totesi aikoinaan, että ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Se pätee tässäkin tapauksessa. Voimme silti tehdä joitakin päätelmiä sen perusteella, minkä melko varmasti tiedämme.

Tiedämme esimerkiksi sen, että sähköautojen huoltotarve on pienempi kuin bensa- tai dieselautojen, aivan kuten toteat. Ero on jossain 15% – 25% välillä, joten sähköautotkaan eivät suinkaan ole huoltovapaita. Ei tietenkään, koska nekin liikkuvat ja siksi kuluvat.

Sähköautojen tulevaa levinneisyyttä emme tiedä. Eri konsulttien arvioiden mukaan se voisi ehkä 20 vuoden kuluttua olla globaalisti jossain 30%-50% välillä autokannasta, USA:ssa todennäköisesti jonkin verran vähemmän.

Näiden lukujen perusteella en menetä yöuniani. Se ei suinkaan tarkoita, ettenkö uskoisi sähköautojen kysynnän jatkossakin kasvavan. Muutokset vain tuppaavat usein olemaan pienempiä ja hitaampia kuin mitä ”trend-setterit” antavat ehkä ymmärtää, osin optimismin ja osin joskus ehkä poliittisten tarkoitusperien takia.

– – –

Jos aloitetaan sähköautojen huoltotarpeista, olet aivan oikeassa. Ne ovat keskimäärin vähän pienemmät kuin polttomoottoriautojen, koska ei tarvita öljynvaihtoja eikä sytytystulppia. Sen sijaan renkaat, jarrut, jousitus, akselit/nivelet, polttimot, ikkunat, ilmastointilaitteet, ruoste, kolarikorjaukset, tietokoneboksien viat jne. koskevat tietenkin yhtä lailla myös sähköautoja.

Löysin nopeasti kolme lähdettä. Amerikkalainen Consumer Reports kertoo, että sähköautojen vuosittainen huoltokustannus on keskimäärin 900 dollaria, kun polttomoottoriauton on 1200 dollaria. Säästöä siis 25%. Brittiläinen Motoring Research kertoo, että suosituimman sähköauton (Nissan Leaf) huoltokustannus on 1200 puntaa, suosituimman pikkupolttomoottoriauton VW Golfin huoltokustannus on 1429 puntaa vuodessa. Säästöä sähköautolle siis 16%. Ja amerikkalainen Car and Driver vertasi suoraan sekä Minin sähkö- ja polttomoottoriversiota (1280 dollaria vs 990 dollaria, eli säästöä 23%) sekä Hyundai Konan sähkö- ja polttomoottoriversiota (1364 dollaria vs 990 dollaria, eli säästöä 27%).

Todisteiden valossa on siis aika selvää, että sähköauton huoltotarve on pienempi kuin polttomoottoriauton. Ero lienee jossain 15% ja 25% välillä, varmuutta ei vielä ole, koska teillä ei vielä juuri ole vanhoja sähköautoja (aika siis näyttänee tarkemmin).

– – –

Entä mikä voisi olla sähköautojen levinneisyys, ja milloin? Tässä eri konsulttien mielipiteet vaihtelevat melko paljon, mutta yhteistä heille on, että USA:ssa läpimurto tullee olemaan hitaampi kuin muualla maailmassa.

Kannattaa ehkä ensin huomata, että USA:ssa autokannan keski-ikä on nyt 11,8 vuotta (Suomessa 12,2 vuotta). Koko autokannan kiertoaika on siis noin 24 vuotta (jos ei uusmyynti merkittävästi kasva), eli tänään myytyjen uusien autojen voi odottaa romutettavan noin vuonna 2045.

Konsultti Wood Mackenzie uskoo sähköautojen myynnin USA:ssa kasvavan noin 0,5 miljoonasta viime vuonna noin 6,5 miljoonaan vuonna 2040. Yhteensä se näkee uusien sähköautojen myynnin olevan noin 66 miljoonaa kappaletta vuosina 2021-2040 (vuosina 2037-40 osuus olisi vajaat 30% uusmyynnistä). Edellisen kuuden vuoden aikana 2015-20 myynti oli yhteensä vain 1,8 miljoonaa kappaletta, joten sähköautojen osuus USA:n noin 275 miljoonan auton kannasta on toistaiseksi vielä alle 1%. Vuoteen 2040 se nousisi Wood Mackenzien arvion mukaan noin neljännekseen.

Sähköautoista puhuttaessa on toki tehtävä ero täyssähköautojen ja hybridien välillä. Hybrideissähän on myös polttomoottori, joten huoltokustannukset tuskin eroavat paljon tavallisesta polttomoottoriautosta. Konsultti Boston Consulting Groupin mukaan USA:n uusien autojen myynnistä noin 21% olisi vuonna 2030 täyssähköautoja, noin 31% erilaisia hybridejä ja noin 48% puhtaita polttomoottoriautoja. Täyssähköautojen myynti olisi vuosina 2021-2030 tämän ennusteen mukaan noin 22 miljoonaa kappaletta, joten ne edustaisivat vuonna 2030 vasta noin 8% autokannasta. Hybridit mukaan lukien osuus olisi noin 36% ja vajaat kaksi kolmasosaa USA:n autokannasta olisi edelleen polttomoottoriautoja.

– – –

O’Reillyn kohdalla voisimme siis ehkä ajatella, että ”pahimmillaan” puhtaiden sähköautojen levinneisyys on 20 vuoden päästä noin neljännes autokannasta ja niillä on noin neljännes nykyisiä autoja pienempi huoltotarve. Tämä laskisi huoltomarkkinoiden arvoa noin 6-7% verrattuna siihen, mitä se muuten silloin ilman sähköautoja olisi.

Ei siis kovin paljon, kun kyse on 20 vuodesta. Lienee aika selvää, että parhaat yhtiöt pystyvät sen helposti kompensoimaan markkinaosuuksia kasvattamalla. Huonommat yhtiöt taas ehkä ei.

Kysymyksesi ei koskenut ruotsalaisen Sandvikin liiketoimintaa, mutta siihen sähköautojen läpimurto saattaa vaikuttaa ehkä jopa hieman enemmän. Ei tosin ratkaisevasti siihenkään.

Kuten Sandvik kertoi viime vuoden pääomamarkkinapäivillään, yhtiön kannattavimman tuoteryhmän (Sandvik Machining Solutions) liikevaihto saattaa supistua jopa -0,4% vuodessa verrattuna autoteollisuuden tuotantoon vuoteen 2030 mennessä sähköautojen takia. Liittyyhän reilu neljäsosa divisioonan liikevaihdosta (metallintyöstöteristä) autoteollisuuteen. Mutta sekään ei minusta ole mikään katastrofi.

Sandvikin ennuste perustuu oletukseen, että uusien autojen myynnistä globaalisti vuonna 2030 noin 30% olisi täyssähköautoja, noin 35% hybridejä ja noin 35% puhtaita polttomoottoriautoja. Ottaen huomioon, että Euroopassa ja ehkä Kiinassa sähköautojen myynti on suositumpaa kuin USA:ssa, se lienee aika realistinen oletus.

– – –

Kun puhutaan O’Reillystä niin on ehkä vielä hyvä huomata, että en siis sijoittanut siihen vasta nyt, vaan ostin ensimmäiset osakkeemme jo lähes 3,5 vuotta sitten alle puoleen nykyhinnasta. Silloin alhainen arvostus selittyi sijoittajien pelolla siitä, että Amazon.com veisi varaosabisneksen. Niin ei käynyt, koska se vaatii teknistä palvelua.

Kuten edellisessä neljännesvuosikatsauksessamme totesin, O’Reillyn ostaminen oli erittäin hyvä päätös. Olen ostanut nyt vähän lisää, ja se on toivon mukaan ihan yhtä hyvä päätös. Sähköautoista huolimatta – tai ehkä juuri niiden takia, jos ne selittävät tällä kertaa osakkeen kohtuullisen alhaisen arvostuksen.

Megatrendejä voi olla mielenkiintoista arvailla ja seurata, mutta niiden perusteella sijoitettaessa pitää olla hyvin tarkka. Kovin usein vedetään mutkat liian suoriksi eikä nähdä sitä, että trendien toteutuminen on joskus aika hidasta, eikä aina myöskään nähdä kuka lopulta trendeistä hyötyy.

 


Vastaan seuraavan kerran kysymyksiinne perjantaina 12. helmikuuta.


 

PhoebusBlogista

Hyvät Phoebuksen osuudenomistajat,

Vastaan näillä sivuilla sijoittajilta saamiini kysymyksiin (yleensä) perjantaisin. Yritän ryhmitellä kysymykset niin, että Phoebuksen kannalta mielestäni olennaisimpiin vastaan ensin. Näin keskustelun seuraaminen on toivottavasti helpompaa.

Muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Hoidan teidän rahojanne, joten teillä on oikeus kysyä kaikesta, joka mieltänne askarruttaa. Toivon, että te myös käytätte tätä oikeuttanne. Arapaho-intiaanien sanoin: “If we wonder often, the gift of knowledge will come.”

Kysyä voitte sähköpostitse. En vastaa anonyymeihin kysymyksiin. Sen sijaan kysyjät säilyvät vastauksissani kaikki anonyymeinä. Siksi otan näihin viesteihin mukaan myös joitakin sellaisia kysymyksiä, joita kysyjä ei välttämättä ole tarkoittanut tähän blogiin.

Otan mielelläni vastaan kehitysehdotuksia.

Tässä blogissa esittämäni ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Ensinnäkin siksi, että oikea neuvo riippuu jokaisen sijoittajan taloudellisesta tilanteesta. Toiseksi, en tässä syvenny käsittelemiini aiheisiin läheskään sillä tarkkuudella kuin varsinaisessa neuvonnassa pitää tehdä.

Asiakaskohtaiseen neuvontaan Seligson & Co:lla on varainhoidon palveluita, jotka ovat maksullisia ja edellyttävät erillistä sopimusta. Lisätietoja ja yhteyshenkilöt tästä.

Ystävällisin terveisin,

Anders Oldenburg, CFA
salkunhoitaja