Kapitalförvaltning  keyboard_arrow_down

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning är ett förtroendeuppdrag. Därför är det viktigt att kapitalförvaltarens placeringsstil överensstämmer med placerarens värderingar och mål. Seligson & Co:s placeringsfilosofi betonar tålmodig långsiktighet samt riskhantering framför allt genom rätt allokering och tillräcklig diversifiering.

Förutom bra ”kemi” är också placerandets kostnader viktiga – dessa betalar placeraren alltid. Vi eftersträvar alltid kostnadseffektiva lösningar.

Våra kapitalförvaltningstjänster omfattar:

• Kapitalförvaltningsfonden Pharos

Pharos ger med ett enda placeringsbeslut en väldiversifierad värdepappersportfölj, som i normalläget är balanserad mellan ränte- och aktieplaceringar. Kapitalförvaltning i fondformat är ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för de flesta placerare.

• Konsultativ kapitalförvaltning

Vår konsultativa kapitalförvaltning fokuserar på de mest centrala frågorna i rationellt placerande: placeringsportföljens struktur och riskhantering. Konsultativ kapitalförvaltning t.ex. i början av placerandet kan vara ett utmärkt sätt att bygga en hållbar portfölj, som sedan kräver bara litet kontinuerligt underhåll.

• Kapitalförvaltning med fullmakt

Kapitalförvaltning med fullmakt lämpar sig bäst för förvaltning av stora förmögenhetsandelar samt då placeraren vill överlåta helhetsansvaret för en viss del av förmögenheten åt oss.


Vill du ha mera information? Ta kontakt:

Ari Kaaro
(också på svenska)
09 – 6817 8217 verkställande direktör, 040–544 24 94
Jonathan Aalto
(också på svenska)
09 – 6817 8233 kapitalförvaltare, 040–5040 037
Jarkko Niemi 09 – 6817 8206 ansvarig för kapitalförvaltningen, 0400–439 148
Jaana Timonen 09 – 6817 8210 kapitalförvaltare, 050–324 1607
Jaakko Jouppi 09 – 6817 8233 kapitalförvaltare, 050–380 3873