Laskurit - Tuottolaskuri  keyboard_arrow_down

TuottolaskuriLaskurin graafi vaatii selaimen Flash-tuen.

Huom. Laskurit on toteutettu ns. flash-tekniikalla. Jos näet tämän viestin, ei Internet-selaimessasi ole flashtukea.

Oletustuotto
Kustannukset

Valitulla tuotolla ja kustannuksilla:

Varallisuus sijoitusajan lopussa: 0
Tuotto sijoitusajan lopussa: 0
Kustannus kilpailijalla: 0 €
Seligson & Co kustannus: 0 €
Säästö: 0 €

Oletettu sijoitusaika: aika, jona laaditun sijoitussuunnitelman mukaista tuottoa halutaan laskea. Etenkin osakemarkkinoille voidaan nyrkkisääntönä pitää, että alle viiden vuoden laskelmat ovat enimmäkseen sattumanvaraisia.

Oletustuotto: markkinoiden oletettu tuotto valitulla allokaatiolla - mutta siis ilman sijoittamisen kustannuksia - voidaan antaa laskurille joko koko salkun arvioituna prosenttina (jonka arvon voi myös laskea riskilaskurin avulla) tai suoraan jonkin varallisuuslajin likimääräisenä historiallisena tuottona. Laskureiden oletukset perustuvat hyvin hajautettuun osake- tai korkosalkkuun. Korkorahastojen ajankohtaiset juoksevan tuoton tuotto-odotukset on ilmoitettu rahastoarvotaulukon yhteydessä.

Hallinnointipalkkio: sijoittamisen vuotuiset kustannukset (esim. hallinnointi- ja säilytyspalkkiot) vaikuttavat merkittävästi tuottoon. Yksittäisten Seligson & Co -rahastojen hallinnointi- & säilytyspalkkiot saa alasvetovalikosta. Hajautetulla salkulla on keskimääräinen kustannus täytettävä alasvetovalikon edessä olevaan kenttään.

On syytä huomata, että suorien palkkioiden lisäksi rahastoilla on usein myös muita esimerkiksi osakekaupankäynnistä aiheutuvia kustannuksia. Jos kokonaiskustannuksista on arvio tiedossa, on järkevää käyttää sitä pelkän hallinnointi- ja säilytyspalkkion sijaan. Seligson & Co -rahastojen osalta kokonaiskustannukset löytyvät rahastoesittelyiden linkistä "Avaintiedot ja arvonkehitys". Edelleen laskurissa ei ole huomioitu kertakustannuksia, kuten merkintä-/lunastus- ja kaupankäyntipalkkioita eikä verotuksen vaikutusta.