Laskurit - Tuottolaskuri  keyboard_arrow_down

Tuottolaskuri

Summa, joka on mahdollista sijoittaa yhtenä tai muutamana kertana sijoitusperiodin alussa.
€/kk
Kuukausittainen säästösumma tai esim. vuosisäästö/12.
Oletettu sijoitusaika:
1v
40v
Oletustuotto:
     
Markkinatuotto: 0 %
0 %
15 %
Valitse lyhyet/pitkät korot tai osakkeet tai liukuakselilla muu tuotto.
%    tai   
%
Täytä kenttään vertailtavan rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Oletettu sijoitusaika

Oletettu sijoitusaika on aika, jona laaditun sijoitussuunnitelman mukaista tuottoa halutaan laskea. Etenkin osakemarkkinoille voidaan nyrkkisääntönä pitää, että alle viiden vuoden laskelmat ovat enimmäkseen sattumanvaraisia.

Oletustuotto

Markkinoiden oletettu tuotto valitulla allokaatiolla - mutta siis ilman sijoittamisen kustannuksia - voidaan antaa laskurille joko koko salkun arvioituna prosenttina (jonka arvon voi myös laskea riskilaskurin avulla) tai suoraan jonkin varallisuuslajin likimääräisenä historiallisena tuottona. Laskureiden oletukset perustuvat hyvin hajautettuun osake- tai korkosalkkuun. Korkorahastojen ajankohtaiset juoksevan tuoton tuotto-odotukset on ilmoitettu rahastoarvotaulukon yhteydessä.

Hallinnointi- & säilytyspalkkio

Sijoittamisen kustannukset vaikuttavat merkittävästi tuottoon. Yksittäisten Seligson & Co -rahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot saa alasvetovalikosta. Hajautetun salkun keskimääräisen kustannuksen voi täyttää sen yläpuolella olevaan kenttään.

Hallinnointi- ja säilytyspalkkiot on laskettu arvioina. Vain hallinnointipalkkio tiedetään varmasti etukäteen, mutta säilytyspalkkion osuus on erittäin pieni, yleensä prosentin sadasosia. Pharos- ja Kehittyvät markkinat -rahastojen osalta mukaan on arvioitu myös niiden sijoituskohteena olevien rahastojen vastaavat palkkiot. Niiden kohdalla voi esiintyä muita rahastoja suurempia muutoksia, riippuen käytettävistä kohderahastoista.

Suorien palkkioiden lisäksi rahastoilla on myös muita, esimerkiksi osakekaupankäynnistä aiheutuvia kustannuksia. Seligson & Co -rahastojen osalta kokonaiskustannukset löytyvät mm. rahastoesittelyiden linkistä "Uusimmat tunnusluvut" sekä neljännesvuosikatsauksista. Osalla rahastoista voi olla myös tuottosidonnaisia palkkioita, joiden suuruus riippuu rahaston menestyksestä vertailuindeksiinsä nähden.

Laskurissa ei ole huomioitu sijoittajan itsensä maksamia kertakustannuksia, kuten mahdollisia merkinnän ja lunastuksen palkkioita tai sijoittajan verotuksen vaikutusta.