Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.

Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.

Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån4 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 11.06.2021 3,8189 € 0,71 % 5,08 % 23,00 % 30,91 % 56,42 % 116,43 % 105,32 % 73,90 %
Nordamerika 11.06.2021 35,4637 € 0,56 % 2,83 % 30,04 % 56,81 % 104,09 % 297,26 % - -
Asien 11.06.2021 6,9837 € 0,19 % 2,89 % 24,23 % 21,10 % 48,17 % 105,10 % 62,37 % 9,46 %
Emerging Markets 11.06.2021 15,6069 € 0,42 % 4,05 % 31,81 % 19,32 % 58,30 % 53,27 % - -
Global Brands 11.06.2021 13,4675 € 0,26 % 3,94 % 30,03 % 58,26 % 103,78 % 323,15 % 495,91 % 411,88 %
Global Pharma 11.06.2021 35,7430 € 1,55 % 8,69 % 4,41 % 39,54 % 38,25 % 239,61 % 291,40 % 181,84 %
Finland 11.06.2021 11,9522 € 0,93 % 5,07 % 37,49 % 33,26 % 93,19 % 185,71 % 250,71 % 403,89 %
OMXH 25 ETF 1 11.06.2021 68,66 € 0,81 % 5,16 % 41,63 % 36,53 % 98,55 % 229,08 % 308,61 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 11.06.2021 83,6616 € 0,19 % -0,19 % 31,09 % 42,02 % 86,68 % 178,17 % 238,46 % -
Phoenix 11.06.2021 37,5029 € -0,22 % 2,96 % 42,61 % 26,70 % 65,33 % 104,55 % 152,26 % 203,67 %
Phoenix K 2 28.02.2019 25,3245 € 0,58 % 0,95 % -11,16 % 29,76 % 6,17 % - - -
Russian Prosperity 3 10.06.2021 140,0470 € 0,35 % 7,66 % 23,31 % 27,73 % 89,69 % 44,93 % 82,90 % 1196,01 %
Tropico LatAm 11.06.2021 16,1958 € 0,10 % 7,45 % 25,01 % 34,64 % 63,15 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 11.06.2021 25,8011 € 0,17 % 2,33 % 16,68 % 22,17 % 38,97 % 79,26 % 125,38 % 142,86 %
Räntefonderna
Euro-obligation 11.06.2021 4,3227 € 0,45 % 1,12 % 1,20 % 9,72 % 7,54 % 49,14 % 83,40 % 136,08 %
Euro Corp. Bond 11.06.2021 21,3111 € 0,20 % 0,42 % 2,28 % 6,50 % 6,77 % 34,73 % 70,13 % -
Penningmarknad 11.06.2021 2,4938 € 0,00 % -0,02 % -0,24 % -0,73 % -0,97 % 2,15 % 17,04 % 32,51 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Phoenix K-andelar säljs till investerare utanför Finland.
3) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
4) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 09.06.2021 -0,19 %
Euro Corp. Bond 09.06.2021 -0,14 %
Penningmarknad 09.06.2021 -0,31 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.