Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.

Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.

Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån4 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 19.08.2022 3,771 € 0,05 % 2,98 % -2,78 % 19,31 % 32,42 % 108,56 % 83,77 % 157,41 %
Nordamerika 19.08.2022 41,845 € -0,02 % 8,17 % 12,06 % 60,23 % 112,68 % 275,63 % 312,02 % -
Asien 19.08.2022 7,048 € -0,11 % 4,77 % 1,89 % 26,01 % 29,47 % 84,68 % 73,81 % 81,23 %
Emerging Markets 19.08.2022 14,780 € 0,18 % 4,03 % -0,67 % 22,24 % 21,68 % 53,81 % - -
Global Brands 19.08.2022 15,175 € 0,50 % 6,53 % 9,11 % 52,10 % 94,75 % 285,92 % 450,62 % 654,22 %
Global Pharma 19.08.2022 43,277 € -0,17 % -1,35 % 12,52 % 54,70 % 72,96 % 209,01 % 357,23 % 407,95 %
Finland 19.08.2022 11,377 € 0,13 % 4,17 % -8,43 % 37,88 % 47,79 % 230,41 % 165,01 % 623,73 %
OMXH 25 ETF 1 19.08.2022 64,74 € -0,66 % 3,72 % -9,64 % 37,69 % 48,96 % 242,16 % 196,41 % 745,53 %
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 19.08.2022 88,614 € 0,63 % 6,28 % 2,44 % 44,93 % 67,61 % 179,25 % 199,23 % 743,38 %
Familjebolag 19.08.2022 36,489 € -0,12 % 4,35 % -0,31 % 35,55 % 27,76 % 130,13 % 110,26 % 276,21 %
Familjebolag K 2 28.02.2019 25,3245 € 0,58 % 0,95 % -11,16 % 29,76 % 6,17 % - - -
Russian Prosperity 3 25.02.2022 83,136 € 1,04 % -34,25 % -33,93 % -23,64 % -22,78 % -10,08 % -17,54 % 385,52 %
Tropico LatAm 19.08.2022 15,280 € -0,32 % 21,31 % 11,58 % -5,28 % 19,78 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 19.08.2022 26,034 € 0,00 % 3,99 % -1,17 % 20,11 % 28,65 % 68,73 % 110,92 % 172,66 %
Räntefonderna
Euro-obligation 19.08.2022 3,782 € -0,97 % -0,32 % -14,14 % -12,97 % -4,86 % 20,60 % 57,71 % 90,15 %
Euro Corp. Bond 19.08.2022 18,999 € -0,61 % 0,43 % -11,67 % -10,74 % -5,71 % 9,59 % 48,31 % 81,44 %
Penningmarknad 19.08.2022 2,4814 € -0,00 % -0,00 % -0,44 % -1,01 % -1,39 % -0,25 % 12,10 % 26,34 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Phoenix K-andelar säljs till investerare utanför Finland.
3) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
4) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 12.08.2022 1,22 %
Euro Corp. Bond 12.08.2022 1,94 %
Penningmarknad 12.08.2022 0,26 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.