Osakemarkkinoiden tuotto-odotus  keyboard_arrow_down

Osakemarkkinoiden tuotto-odotus

Osakemarkkinoiden tuotto-odotukseksi esitetään aina joskus aivan huimia lukuja, esimerkiksi 12-14% vuodessa.

Osakemarkkinoilla, kuten millä tahansa hyödykemarkkinoilla, tuleva tuotto on riippuvainen ostohetken hintatasosta. Jos osakkeet ovat tuottaneet lähihistoriassa erittäin hyvin, on tuotto-odotus yleensä alhaisempi kuin jos takana on voimakas kurssilasku. Kannattavimmat sijoitukset tehdään yleensä silloin, kun osakkeet ovat ”epämuodikkaita”.

Maailman pörssien tuotto-odotuksen voi ilmaista muodossa ”osinkotuotto plus osinkojen kasvu”. Pörssin huippuvuodet painavat yleensä pitkän tähtäimen osinkotuotot hyvin alhaisiksi. Osinkojen kasvu tuskin poikkeaa seuraavan 20 vuoden aikana merkittävästi historiallisesta noin 6-7 %:n tahdista. Osakemarkkinoiden voi pitkällä aikavälillä odottaa tuottavan keskimäärin noin 8-9 %:a vuodessa.

Yksittäisten vuosien tuotot voivat tietenkin poiketa paljon tästä keskiarvosta – ja tulevat täydellä varmuudella niin myös tekemään. Samoin yksittäisten osakkeiden tuotot poikkeavat merkittävästi markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Sijoittajalle on kuitenkin tärkeintä hahmottaa markkinoiden keskimääräinen tuotto-odotus, koska aktiivisilla salkunhoitajilla ei ole pitkiä ajanjaksoja käsittelevien tutkimusten mukaan kykyä ajoittaa markkinoiden nousuja tai laskuja, eikä valita parhaimpia osakkeita. Lyhytaikainen ”ylimenestys” selittyy useimmissa tapauksissa tuurilla.

Sijoittajan tulee lisäksi muistaa, että yllä mainittu 8-9 prosenttia on markkinoiden tuotto-odotus ennen sijoittamisen kustannuksia. Kustannuksilla on ratkaiseva merkitys pitkän aikavälin tuotoille.