Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Sijoitusrahastojen uudet avaintietoasiakirjat

Ajankohtaista   |     30.12.2022   

Sijoitusrahastoista julkaistaan 1.1.2023 alkaen uudet avaintietoasiakirjat. Ne korvaavat sijoitusrahastoilla aiemmin käytössä olleet avaintietoesitteet. 

Sijoitusrahastoista julkaistaan 1.1.2023 alkaen uudet avaintietoasiakirjat (”PRIIP KID”). Julkaisuvelvoite perustuu EU:n PRIIPS-asetukseen ja se koskee ei-ammattimaisille sijoittajille suunnattuja, paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita, eli niin sanottuja PRIIP-tuotteita (”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”). Kaikkien PRIIP-tuotteita tarjoavien toimijoiden on laadittava jokaisesta tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, Key information document).

Asiakirjan sisältö on tarkkaan säännelty asetuksessa ja sen tarkoituksena on tehdä erilaisten tuotteiden vertailu helpommaksi sijoittajalle. Samansisältöinen asiakirja löytyy siis jatkossa mm.  sijoitusrahastoista, vaihtoehtorahastoista, vähittäismarkkinoiden strukturoiduista tuotteista ja sijoittamiseen ja säästämiseen käytettävistä vakuutuksista.  

Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Asiakirjan tulee sisältää tietoja muun muassa siitä, voiko tuote aiheuttaa tappiota, ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse.  

 Osuuslajikohtaiset avaintietoasiakirjat (PRIIP KID) korvaavat sijoitusrahastoilla aiemmin käytössä olleet rahastokohtaiset avaintietoesitteet (UCITS KIID). Muutoksen myötä rahastokohtaisen riski-tuottoprofiilin nimi ja laskentatapa muuttuvat: aiemmat avaintietoesitteen tuotto-riskiprofiilit eroavat PRIIP-asetuksen mukaisesti lasketuista riski-indikaattoreista. Muutoksella on vaikutuksia myös käytössä olevaan rahastoterminologiaan sekä laskentoihin kuten kululaskentaan. Lisäksi avaintietoasiakirjalla on esitettävä tuottonäkymiä. Julkaisemme PRIIP-asetuksen mukaiset tiedot 1.1.2023 lähtien avaintietoasiakirjoissa ja siirrymme vaiheittain käyttämään samoja termejä/laskentaa myös muissa julkaisuissamme.  

 Avaintietoasiakirja on oltava saatavilla ennen kuin tuotetta voidaan myydä ei-ammattimaiselle sijoittajalle. Seligson & Co:n asiakkailla on mahdollisuus hyvissä ajoin ennen mahdollisen rahastosijoituksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan verkkosivuillamme kohdassa esitteet ja katsaukset. Jos sijoittaja haluaa saada jatkossa tietoa avaintietoasiakirjoihin tulevista muutoksista, niin hän voi tilata RSS-syötteen ajankohtaista-palstamme uutisista. Huom. RSS-syötteiden käyttö vaatii erillisen verkkopohjaisen käyttöliittymän tai RSS-lukijan. 

 Vastaamme mielellämme kaikkiin lisäkysymyksiin! 

Lisätietoja uudistuksesta löytyy myös esim. Finanssialan uutisesta.