Varainhoito – Pharos  keyboard_arrow_down

Varainhoito – Pharos

Asiakaskohtaisesti räätälöity varainhoito sopii parhaiten asiakkaille, joilla on sijoittamiselle erityisiä tavoitteita, rajoitteita tai erityistarpeita esimerkiksi raportoinnin suhteen.

Hyvin monille sijoittajille sopii kuitenkin valmis ratkaisu rahastomuodossa. Varainhoitorahasto on yksinkertainen ottaa käyttöön (ei tarvita erillistä varainhoidon sopimusta) ja se tuottaa vain yhden rivin esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen kirjanpitoon tai yksityishenkilön veroilmoitukseen.

Varainhoitorahasto Pharos tarjoaa hyvän hajautuksen kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille helposti ja näppärästi. Sen etuja ovat mm:

Verotehokkuus – rahaston siirtäessa painotusta osake- ja korkomarkkinoiden välillä, ei myyntivoitoista makseta veroa. Sijoittajalle syntyy veroseuraamuksia vasta, kun hän myy Pharos-osuuksiaan.

Kustannustehokkuus – Pharos pitää kiinteät kustannukset kurissa sijoittamalla pääosin kustannustehokkaisiin passiivisiin rahastoihin ja tekemällä korkosijoitukset mahdollisuuksien mukaan suoraan korkomarkkinoille.

Suursijoittajan alennukset – kustannustehokkuutta lisää se, että Pharos suurehkona sijoittajana saa monista rahastoista instituutiosijoittajille tarkoitetun alennuksen. Kaikki alennukset ja palkkioiden palautukset tuloutetaan Pharokseen, osuudenomistajien eduksi.

Hallittu riski, kurinalainen toteutus – riskiä ei pidä kokonaan välttää, koska vain riski mahdollistaa paremman tuoton. Riskit myös aika ajoin toteutuvat. Pharos hallitsee riskejä erittäin laajalla hajautuksella sekä pitkäjänteisen maltillisella sijoituspolitiikalla.

Varainhoitorahasto Pharoksen tarkat tiedot ja esitteet >>