Lisäohjeet merkintöihin ja lunastuksiin  keyboard_arrow_down

Lisäohjeet merkintöihin ja lunastuksiin

Merkintöjen lisäohjeet

Merkinnän edellytykset

Asiakkuus on oltava hyväksytysti avattu ennen merkintöjen tekemistä ja asiakastietojen on oltava ajan tasalla. Asiakastiedot voi helpoimmin päivittää Oma salkku -palvelussa.

Merkintämaksuja ei välttämättä vahvisteta rahastomerkinnöiksi, mikäli asiakastiedot ovat puutteellisia tai niitä ei ole päivitetty rahastoyhtiön ohjeiden mukaisesti.

Yksittäisen rahastomerkinnän vähimmäissumma on 10 euroa. Merkinnät tulee tehdä käyttämällä tilisiirrossa Rahastoyhtiön antamaa asiakaskohtaista merkintäviitettä. Rahastoyhtiö voi olla vahvistamatta merkintää esimerkiksi silloin, jos merkintäviitettä ei ole käytetty tai jos ei ole voitu tunnistaa merkitsijää tai muuten saatu riittäviä tietoja merkitsijästä.

Merkinnän edellytyksenä on, että merkintämaksu vastaanotetaan Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla Rahaston lukuun. Käytännössä merkintämaksu maksetaan rahaston pankkitilille ja se on vastaanotettu, kun maksu näkyy rahaston tiliotteella.

Sitova ilmoitus merkinnästä syntyy, kun merkintämaksu on vastaanotettu. Maksetun merkinnän voi perua vain poikkeustapauksissa, Rahastoyhtiön luvalla.

Asiakkaan tulee ennen merkintää tutustua valitsemansa rahaston rahastoesitteisiin.

Merkinnän aikarajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä.

Merkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille.

Merkinnöillä ja lunastuksilla on rahastokohtaiset päivänsisäiset aikarajat.

OMX Helsinki 25 pörssinoteerattuun rahastoon voi tehdä vain primäärimerkintöjä (vähintään 25 000 osuutta). Pörssinoteeratun rahaston osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä sen aukioloaikoina ja normaalisti sijoittaa ostaa niitä pörssistä arvopaperivälittäjän kautta.

Merkinnän vahvistaminen

Kun merkintämaksu saapuu rahaston pankkitilille, vahvistetaan se rahaston sääntöjen mukaisesti arvoon, jonka määräytymispäivä riippuu merkintämaksun täsmällisestä vastaanottoajankohdasta.

Rahasto-osuudet kirjataan rahastoyhtiön ylläpitämään osuusrekisteriin ja asiakas saa merkinnästä vahvistuksen Oma salkku -palveluun.

Jokaisena pankkipäivänä merkittävissä olevien rahastojen osalta merkintävahvistus näkyy Oma salkku -palvelussa normaalisti 2–4 pankkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on maksanut merkintämaksun rahaston tilille.

Merkintävahvistus voidaan lähettää myös sähköpostilla, jos asiakas on aktivoinut sähköpostin lähetyksen Oma salkku -palvelussa.

Mahdollinen merkintäpalkkio tai merkintään liittyvä rahastolle maksettava kaupankäyntipalkkio lasketaan rahaston tilille maksetusta merkintäsummasta ja vähennetään siitä ennen merkinnän vahvistamista.

Lunastusten lisäohjeet

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Rahasto-osuuksien lunastustoimeksiantoja voi jättää jokaisena pankkipäivänä.

Spiltan- ja DFA-rahastojen lunastukset toteutetaan vain kerran viikossa.

Lunastushinta määräytyy kunkin rahaston sääntöjen mukaisesti ja arvopäivä riippuu siitä, milloin ilmoitus on vastaanotettu Rahastoyhtiössä.

Rahastoyhtiön vastaanottaman lunastustoimeksiannon voi perua vain poikkeustapauksissa, Rahastoyhtiön luvalla.

Kullakin rahastolla on päivänsisäinen aikaraja lunastustoimeksiantojen vastaanottamiselle.

Lunastussumma maksetaan asiakastiedoissa ilmoitetulle pankkitilille. Normaalitilanteessa lunastetut varat maksetaan ulos rahaston tililtä lunastuksen toteutumista seuraavana pankkipäivänä. Tästä saatetaan kuitenkin jouduta poikkeamaan useammankin pankkipäivän verran, esim. tilanteissa joissa rahasto joutuu käymään arvopaperikauppaa saadakseen käteistä suuria lunastuksia varten.

Tilinumeron vaihto tulee tehdä oikeaksi todistetulla kirjallisella ilmoituksella tai sähköisen varmennuksen avulla.

Rahastoista lunastettuja varoja ei makseta asiakkaalle, mikäli asiakastiedot ovat puutteellisia tai niitä ei ole päivitetty Rahastoyhtiön ohjeiden mukaisesti.

Mahdollinen lunastuspalkkio tai lunastukseen liittyvä rahastolle maksettava kaupankäyntipalkkio lasketaan lunastussummasta ja vähennetään siitä ennen lunastusvarojen maksamista asiakkaalle.

OMX Helsinki 25 pörssinoteeratun rahaston lunastusvaihtoehdot on kuvattu rahaston säännöissä, jotka löytyvät rahastoesitteestä. Pörssinoteeratun rahaston osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä sen aukioloaikoina ja normaalisti sijoittaja myy niitä pörssistä arvopaperivälittäjän kautta.