Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Sääntömuutoksia Seligson & Co -rahastoissa

Ajankohtaista   |     30.11.2021   

Seligson & Co -rahastojen säännöt muuttuvat vuoden 2022 alusta.

Tuottosidonnaiset palkkiot poistuvat

Tärkein sääntömuutos on se, että aktiivisesti hallinnoitujen osakerahastojen tuottosidonnaiset palkkiot poistuvat ja samalla kiinteät hallinnointipalkkiot nousevat hieman.

Taustalla on Euroopan valvontaviranomainen ESMA:n uusi sääntely liittyen tuottosidonnaisiin palkkioihin. Rahastojemme tuottosidonnaisten palkkioiden rakenne ei ole uusien määräysten mukainen ja siksi siirrymme kiinteisiin palkkioihin.

Aktiivisten osakerahastojen palkkiot muuttuvat seuraavasti:

Rahasto Nykyinen kiinteä palkkio (% vuodessa)
Tuottosidonnainen palkkio Uusi palkkio 1.1.2022 alkaen
(% vuodessa)
Sääntöjen mukainen maksimipalkkio
(% vuodessa)
Phoebus 0,74 % 20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta kolmen vuoden jaksolla 0,94 % 1,00 %
Phoenix

Seligson & Co Perheyhtiöt

1,09 % 20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta kolmen vuoden jaksolla 1,25 % 1,25 %
Russian Prosperity 1,2 % 15 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta kalenterivuosittain 1,75 % 2,00 %
Tropico LatAm 1,2 % 15 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta kalenterivuosittain 1,50 % 1,80 %

Phoenixista ”Perheyhtiöt”, salkunhoito rahastoyhtiölle

Phoenixin sijoituspolitiikkaa on jo parin vuoden muutettu kohti puhdasta perheyhtiörahastoa. Tämä prosessi saadaan nyt syksyn kuluessa päätökseen ja ensi vuoden alusta rahasto jatkaa nimellä Seligson & Co Perheyhtiöt. Perheyhtiöihin keskittyvä sijoituspolitiikka on kirjattu myös rahaston sääntöihin.

Samalla salkunhoito muuttuu siten, että jatkossa salkunhoitajana toimii Seligson & Co Rahastoyhtiö (kuten myös esim. Tropico LatAmissa ja Kehittyvät markkinat -rahastossa). Yhtiö hankkii salkunhoidon tueksi perheyhtiöihin liittyvää tutkimusta ja tietopalveluja hollantilaiselta Ahlström Invest B.V:ltä, jonka toimitusjohtaja on Phoenixin nykyinen salkunhoitaja Peter Seligson.

Muut aktiivisten osakerahastojen muutokset

 • Tropico LatAmin merkinnät ja lunastukset ovat jatkossa mahdollisia pankkipäivittäin (aiemmin kerran viikossa).
 • Russian Prosperity Fund Euron kansainvälisille sijoittajille tarkoitettu osuussarja K yhdistetään osuussarja A:han. Jatkossa rahastossa on siis vain yksi osuussarja.
 • Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen vertailuindeksit ilmoitetaan jatkossa rahastoesitteessä, ei siis enää rahaston säännöissä.

Muut rahastokohtaiset muutokset

Indeksirahastot: Suomi, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia

 • Jatkossa nämä rahastot ovat EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 8 mukaisia eli niiden tavoitteena eli muiden ominaisuuksiensa ohella ne edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.
 • Tästä ei aiheudu muutoksia sijoituspolitiikkaan, koska nämä rahastot ovat jo yli kymmenen vuotta seuranneet kestävän kehityksen periaattein valittua osakeindeksiä.
 • Täsmennetty rahaston sijoituspolitiikan muotoilua: tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa rahaston vertailuindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset.

Kehittyvät markkinat

 • Merkinnät ja lunastukset pankkipäivittäin ovat jatkossa mahdollisia jokainen pankkipäivä, ei siis enää jatkossa vain kerran viikossa.
 • Sääntöihin on lisätty mahdollisuus suoriin osakesijoituksiin ja johdannaisten käyttöön. Muutettu hallinnointipalkkion sääntöjen mukaista maksimimäärää (0,35 % à 0,60 %).
 • Rahastosta perittävä palkkio (0,34 %) ei muutu toistaiseksi, mutta saattaa muuttua mikäli jatkossa siirrytään rahastosijoituksista suoriin osakesijoituksiin. Kokonaiskustannukset eivät nouse.

GT 25 Pharmaceuticals ja Rahamarkkinarahasto

 • Englanninkielinen nimi päivitetty, jatkossa Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals Fund ja Seligson & Co Money Market Fund

Varainhoitorahasto Pharos

 • Teknisluonteisia täsmennyksiä sijoituspolitiikan muotoiluihin, ei muutoksia itse sijoituspolitiikkaan.
 • Arvonlaskentahetki on jatkossa klo 17 (eikä sitä mainita enää erikseen säännöissä, vaan rahastoesitteessä).

Korkorahastot Euroobligaatio ja Euro Corporate Bond

 • Rahaston mallintama indeksi ilmoitetaan rahastoesitteessä, ei enää säännöissä.

Rahastojen yhteiset muutokset

Kaikkien Seligson & Co -rahastojen sääntöihin (poislukien OMX Helsinki 25) tehdään samassa yhteydessä seuraavat muutokset: 

 • Terminologian päivitys uusimman sijoitusrahastolain mukaiseksi: säännöissä ei enää puhuta rahastojen hallinnoinnista, vaan niiden hoitamisesta.
 • Rahastokohtainen arvonlaskentahetki ilmoitetaan jatkossa rahastoesitteessä, ei enää säännöissä.
 • Merkintöjen / lunastusten aikarajan muotoilu muuttuu: tähän mennessä ennen tiettyä kellonaikaa, nyt viimeistään + kellonaika.
 • Sääntömuutoksen yhteydessä siirrytään julkaisemaan päivittäiset rahasto-osuuksien arvot kolmella desimaalilla. (Rahamarkkinarahasto kuitenkin neljällä desimaalilla ja OMX Helsinki 25 kahdella.)

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 26.11.2021 ja ne astuvat voimaan 1.1.2022.

Uudet säännöt löytyvät Rahastoesitteestä. 

Säännöt voi myös pyytää asiakaspalvelustamme tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. 9-17).