Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Sääntömuutoksia rahastoissa: Seligson & Co Global Top 25 Brands, Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals, LähiTapiola Eurooppa Markkina, LähiTapiola USA Markkina

Ajankohtaista   |     28.11.2022   

Alla mainittujen Seligson & Co Rahastoyhtiön hoitamien rahastojen rahastokohtaiset säännöt muuttuvat.

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 17.11.2022 ja ne astuvat voimaan 1.1.2023. Muutokset eivät edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Uudet säännöt löytyvät täältä:

Seligson & Co Global Top 25 Brands
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals
LähiTapiola Eurooppa Markkina
LähiTapiola USA Markkina

Säännöt voi myös pyytää asiakaspalvelustamme ‎tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. 9-17).

Seligson & Co Global Top 25 Brands ja Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

Jatkossa rahastot ovat EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 8 mukaisia rahastoja eli niiden tavoitteena on muiden ominaisuuksiensa ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Sijoituskohteiden valintaprosessiin sisällytetään jatkossa myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvä arviointi (ESG). Tällä ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta rahaston sijoituskohteisiin ja muutos ei vaikuta rahastojen kustannuksiin.

LähiTapiola Eurooppa Markkina ja LähiTapiola USA Markkina

Jatkossa rahastot ovat EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9 mukaisia rahastoja sekä sijoitusrahastolain mukaisia indeksirahastoja.

Rahastojen tavoitteena on indeksiseurannan avulla tehdä kestäviä sijoituksia vähentämällä hiilipäästöjä sijoituskohteidensa kautta asetuksen 2019/2088 artikla 9 kohdan 3 mukaisesti. Sijoituksia tehdään yhtiöihin, joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

Keskeiset muutokset:

  • Rahastojen nimet muuttuvat: LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi ja LähiTapiola USA Ilmastoindeksi.
  • Rahastot muuttuvat sääntelyn tarkoittamaksi indeksirahastoksi eli indeksin koostumus ohjaa rahaston sijoituskohteiden valintaa. Indeksit:
    • LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi: Morningstar Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select
    • LähiTapiola USA Ilmastoindeksi: Morningstar US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select
  • Rahastot muuttuvat sääntelyn tarkoittamaksi kestäviksi rahoitusvälineiksi eli kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen artikla 9:n mukaiseksi rahastoksi.
  • Rahaston sijoitusten hajautusvaatimukset muuttuvat vastaamaan sääntelyn indeksirahastoille asettamia vaatimuksia.
  • Rahaston hallinnointipalkkio nousee 0,02 prosenttiyksiköllä. Uusi hallinnointipalkkio on 0,32 % vuodessa.
  • Muutosten tavoitteena on edistää Pariisin Ilmastosopimuksen tavoitteita suuntaamalla sijoituksia kestäviin sijoituskohteisiin.

Lisätietoja muutoksesta LähiTapiola Varainhoidon tiedotteista:

LähiTapiola Eurooppa Markkina
LähiTapiola USA Markkina