Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Sääntömuutoksia rahastoissa 1.12.2020

Ajankohtaista   |     30.10.2020   

Sekä rahastojemme yhteiset että OMXH25 pörssinoteeratun rahaston säännöt muuttuvat 1.12.2020. Muutokset eivät koske palkkioita eivätkä muuta minkään rahaston sijoitusfokusta.

Rahastojen yhteisten sääntöjen muutokset:

· Rahastojen yhteiset säännöt eivät koske OMX Helsinki 25 pörssinoteerattua rahastoa (ETF).

· Jatkossa rahastojen mahdollisesta salkunhoidon ulkoistuksesta kerrotaan rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä (4 §).

· Tehty täsmennyksiä rahastojen sijoituskohteisiin ja –rajoituksiin (6 §)

· Tehty täsmennyksiä osuussarjojen merkintäehtoihin ja/tai nimiin sekä lisätty Rahastoyhtiölle mahdollisuus luopua osuustodistusten antamisesta (7 §).

· Lisätty esimerkkejä tilanteista, joissa Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa rahasto-osuuksia sekä täsmennetty merkintöjen vahvistumista (8 §)  

· Täsmennetty merkintöjen ja lunastusten keskeyttämistä koskevia ehtoja (10 §)

· Täsmennetty rahaston arvon laskemista koskevia kohtia (11 §)

· Poistettu tuotto-osuuksille jaettavan tuoton vähimmäismäärä ja muutettu nostamattomien tuottojen raja-aika kolmeen vuoteen (13 §)

· Lisätty mahdollisuus päättää perustettavan rahaston poikkeavasta tilikaudesta (14 §)

· Lisätty osuudenomistajien kokouskutsun julkaisutapoja (15 §)

 

Lisäksi yhteisiin sääntöihin on tehty muita teknisluontoisia muutoksia.

OMX Helsinki 25 pörssinoteeratun rahaston sääntöjen muutokset

Jatkossa Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:llä on omat säännöt eikä se noudata Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteisiä sääntöjä. Tämän johdosta sijoitusrahaston rahastokohtaisia sääntöjä on täydennetty pörssinoteeratulle rahastolle soveltuvin osin linjassa yhteisten sääntöjen muutosten kanssa. Rahastokohtaisiin sääntöihin tehdyillä lisäyksillä ja täsmennyksillä ei ole vaikutusta rahaston sijoituspolitiikkaan, riskiprofiiliin, palkkioihin tai luonteeseen.

 

Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 29.10.2020. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Uudet säännöt löytyvät täältä:

       Rahastojen yhteiset säännöt

       OMX Helsinki 25 pörssinoteeratun rahaston säännöt

Säännöt voi myös pyytää asiakaspalvelustamme  tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. 9-17).