Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Muutoksia rahastoissa LähiTapiola Kasvu ESG ja LähiTapiola Kuluttaja ESG 16.5.2024

Ajankohtaista   |     4.4.2024   

Ilmoitus sijoitusrahastojen LähiTapiola Kasvu ESG ja LähiTapiola Kuluttaja ESG osuudenomistajille

 Alla mainituissa rahastoissa tapahtuu seuraavat muutokset 16.5.2024:

  • Sijoitusrahasto LähiTapiola Kasvu ESG -rahaston säännöt muuttuvat. Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Tulevaisuus ja sen sijoituspolitiikkaa täsmennetään.
  • Sijoitusrahasto LähiTapiola Kuluttaja ESG sulautuu LähiTapiola Tulevaisuus Sijoitusrahastoon.

Finanssivalvonta on 14.3.2024 hyväksynyt sääntömuutoksen, sulautumissuunnitelman ja antanut rahastojen sulautumiselle täytäntöönpanoluvan. Sääntömuutoksen ja sulautumisen voimaantulopäivä on 16.5.2024.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastojen osuudenomistajille lähetetään kirjallisesti tarkemmat tiedot sääntömuutoksesta ja sulautumisesta sekä niiden vaikutuksista osuudenomistajille.

 

1) Sääntömuutos: Sijoitusrahasto LähiTapiola Kasvu ESG:stä Sijoitusrahasto LähiTapiola Tulevaisuus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kasvu ESG:n nimi ja sijoituspolitiikka muuttuvat. Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Tulevaisuus. Rahasto sijoittaa jatkossa varansa maailmanlaajuisesti, pääasiassa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, joiden arvioidaan hyötyvän digitalisaation ja teknologisten innovaatioiden sekä kulutuskäyttäytymisen muutoksen tarjoamista kasvutrendeistä. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Rahaston varat hajautetaan sijoitusrahastolain ja näiden sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston tavoitteena on jatkossakin muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Uudet säännöt ovat saatavissa täältä (pdf) tai ne voi pyytää asiakaspalvelusta, josta saa tarvittaessa myös lisätietoja:

  • Seligson & Co:n asiakaspalvelusta tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. klo 9–17).
  • LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen asiakaspalvelusta 09-453 8500 (ark. klo 9–17)

 

2) Sulautuminen: Sijoitusrahasto LähiTapiola Kuluttaja ESG sulautuu LähiTapiola Tulevaisuus Sijoitusrahastoon

Sulautumisen tausta ja syyt sekä vaikutukset osuudenomistajille

Sääntömuutos ja sulautuminen ovat osa rahastovalikoiman kehittämistä, jolla pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutokseen ja mahdollistamaan osuudenomistajille vallitsevista megatrendeistä hyötyminen. Lisäksi sulautuminen tehostaa resurssien käyttöä ja on siten asiakkaan edun mukaista. Sekä sulautuvan että vastaanottavan rahaston omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy ja niiden hallintoa hoitaa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj. Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille eikä sillä ole vaikutusta osuuksien alkuperäiseen hankinta-arvoon tai omistusajan pituuteen.

LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston sijoituspolitiikka hyödyntää vallitsevia megatrendejä laajemmin kuin LähiTapiola Kuluttaja ESG -rahasto. Sulautumisella ei ole vaikutusta rahaston hallinnointipalkkion ja myös LähiTapiola Tulevaisuus -rahasto edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahaston 16.5.2024 voimaan tuleva avaintietoasiakirja on saatavissa täältä (pdf)

Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston osuudenomistajille:

LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston rahasto-osuudenomistajille sulautuminen merkitsee kyseisen rahaston pääoman kasvua sekä rahasto-osuudenomistajien määrän lisäystä. Sulautumisella ei ole vaikutusta LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston riskitasoon. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Kuluttaja ESG -rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin.

Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola Kuluttaja ESG-rahaston osuudenomistajille:

Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Kuluttaja ESG-rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston rahasto-osuuksiksi. LähiTapiola Kuluttaja ESG -rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisessa omistuksensa arvoa vastaavalla euromäärällä LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston osuuksia. Vaihtosuhde lasketaan käyttämällä arvonlaskentapäivälle 16.5.2024 laskettuja rahasto-osuuksien arvoja. Rahavastiketta ei makseta. LähiTapiola Kuluttaja ESG -rahaston varat ja vastuut siirretään LähiTapiola Tulevaisuus -rahastolle. LähiTapiola Kuluttaja ESG -rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta.

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Osuudenomistajilla, jotka eivät hyväksy sulautumista, on oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa ennen sulautumista antamalla lunastustoimeksianto viimeistään 16.5.2024 ennen klo 15. Lunastuksesta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa.  Rahaston lunastuksista ei peritä lunastuspalkkiota myöskään sulautumisen jälkeen.

Osuudet ovat lunastettavissa sen yhtiön palvelussa, jossa rahasto-osuudet alun perin on merkitty:

  • LähiTapiola: lahitapiola.fi/rahastot tai soittamalla LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen puhelinpalveluun numeroon 09 453 8500 (ma-pe klo 9-17).
  • Seligson & Co Rahastoyhtiö: secure.seligson.fi tai soittamalla Seligson & Co:n asiakaspalveluun 09 6817 8200.

LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston 16.5.2024 voimaan tuleva avaintietoasiakirja, rahastoesite, rahaston säännöt ja tietoa rahaston kestävyydestä ovat saatavilla LähiTapiolan verkkosivuilta osoitteessa lahitapiola.fi/rahastot tai rahastoyhtiön verkkosivuilta seligson.fi. Suosittelemme tutustumaan edellä mainittuun materiaaliin. Verkkosivuilta löytyvät myös kaikkien rahastojen puolivuosi- ja vuosikertomukset.

Rahastojen säilytysyhteisö on suorittanut sijoitusrahastolain edellyttämän sulautumistietojen tarkastuksen ja antanut tarkastuksesta lausunnon. Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavilla sulautumispäivän jälkeen Seligson & Co Rahastoyhtiöstä osoitteessa Erottajankatu 1-3, Helsinki tai .

Lisätietoja muutoksista saatavissa asiakaskirjeestä tästä: Sijoitusrahastojen LähiTapiola Kasvu ESG ja LähiTapiola Kuluttaja ESG osuudenomistajille (pdf).

 

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj


Liitteet:

LähiTapiola Kasvu ESG -rahaston 16.5.2024 voimaan tulevat uudet säännöt (pdf)

LähiTapiola Tulevaisuus -rahaston 16.5.2024 voimaan tuleva avaintietoasiakirja (pdf)

Asiakaskirje: Sijoitusrahastojen LähiTapiola Kasvu ESG ja LähiTapiola Kuluttaja ESG osuudenomistajille (pdf).