Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Sääntömuutoksia rahastoissa 1.2.2020

Ajankohtaista   |     23.12.2019   

Alla mainittujen rahastojen rahastokohtaiset säännöt muuttuvat 1.2.2020. Lisäksi tehdään teknisiä muutoksia rahastojen yhteisiin sääntöihin. Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 20.12.2019. Muutokset eivät edellytä mitään toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Rahastokohtaiset muutokset

Varainhoitorahasto Pharos

Varainhoitorahasto Pharos tullaan muuttamaan aktiivisesta yhden salkunhoitajan luotsaamasta rahastosta passiivisemmaksi. Rahaston sijoituksista vastaa jatkossa Seligson & Co Rahastoyhtiön varain- ja salkunhoidon tiimi. Pharos säilyy jatkossakin maltillisen riskin varainhoitorahastona.

Rahaston neutraalia osakepainoa nostetaan jonkin verran nykyisestä, mutta sen luonne maltillisen riskin varainhoitorahastona ei muutu. Perusallokaatio on jatkossa osakkeet 60 % ja korot 40 % (osakepainon vaihteluväli 40-80 %).

Rahaston palkkiorakenne muuttuu hieman. Tuottosidonnainen palkkio poistuu ja rahaston tavoitteena on jatkossa vastata osake- ja korkomarkkinoiden tuottoa.

Sijoitettaessa Rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin käytetään edullisinta mahdollista osuussarjaa eli käytännössä jatkossa osuussarjaa, jossa ei ole lainkaan hallinnointipalkkiota. Kun muiden rahastojemme hallinnointipalkkiot  poistuvat, nostetaan Pharoksen omaa hallinnointipalkkiota siten, että se on jatkossa 0,45 % vuodessa.

Lunastusten kaupankäyntipalkkion rakenne yksinkertaistuu ja ”karenssiaika” lyhenee. Jatkossa lunastuksesta peritään kaupankäyntipalkkio, joka voi olla
enintään 0,5 % rahasto-osuuden arvosta, jos sijoitusaika on alle 180 päivää. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Rahastolle.

Palkkiomuutosten johdosta Pharoksen kokonaiskustannusten oletetaan jonkin verran laskevan.

OMXH25 pörssinoteeratun rahaston säilytysyhteisö on jatkossa OP Säilytys Oy.

Lisäksi seuraavien indeksirahastojen sääntöihin on tehty lakiviittausta koskeva tekninen päivitys:

  • OMXH25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF
  • Eurooppa
  • Suomi
  • Aasia

Lisätietoja asiakaspalvelustamme: / 09 – 6817 8200

Seligson & Co Pharos -rahaston pitkäaikainen salkunhoitaja ja rahastoyhtiön hallituksen jäsen Petri Rutanen menehtyi äkillisesti marraskuun lopulla. Julkaisemme muistokirjoituksen vuosikatsauksessa 2019, joka ilmestyy tammikuun 2020 alkupuolella.