Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Maailma-rahastojen säännöt muuttuvat 1.3.2024

Ajankohtaista   |     31.1.2024   

Rahastojen tavoitteena on jatkossa muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Finanssivalvonta on 25.1.2024 vahvistanut uudet rahastokohtaiset säännöt seuraaville rahastoille:

  • Sijoitusrahasto LähiTapiola Korkomaailma
  • Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 20
  • Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 50
  • Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 80

Uudet säännöt tulevat voimaan 1.3.2024. Muutos ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta eikä muutoksesta aiheudu veroseuraamuksia.

Mikä muuttuu ja mitä vaikutuksia muutoksella on?

Edellä mainittujen rahastojen rahastokohtaisten sääntöjen 2 § muuttuu siten, että kunkin rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Muilta osin säännöt pysyvät ennallaan.

Rahastojen hallinnointipalkkiot eivät muutu, mutta muutoksen takia rahastojen juoksevat voivat kulut voivat hieman nousta, koska rahastojen sijoituskohteiksi valittavien EU:n Tiedonantoasetuksen (SFDR) 2019/2088 artikla 8 mukaisten rahastojen juoksevat kulut voivat olla hieman suurempia kuin rahastoilla, jotka eivät huomioi kestävyystekijöitä. Kulujen nousun arvioidaan olevan korkeintaan muutaman prosenttiyksikön sadasosan verran.

Muutos ei vaikuta rahastojen juridiseen muotoon, vertailuindekseihin, suositeltaviin sijoitusaikoihin tai riskiprofiileihin.

Muutosten johdosta rahastoja koskevat tiedonantovelvollisuudet kasvavat EU:n Tiedonantoasetuksen artikla 8 mukaisiksi ja niistä julkaistaan kestävyyden ennakkotietolomakkeet ja määräaikaisraportit.

Miksi muutos tehdään?

Muutoksella pyritään tarjoamaan asiakkaille mahdollisuus kestävämpään sijoitussalkkuun. Muutoksella edistetään kestävyysriskien parempaa huomioimista Maailma-rahastojen sijoituskohteena olevissa rahastoissa, minkä nähdään olevan rahastoille ja niiden osuudenomistajille edullista pidemmällä tähtäimellä.

Mistä löydän uudet säännöt ja saan lisätietoja?

Rahastojen uudet säännöt löytyvät täältä:

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korkomaailma

Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 20

Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 50

Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 80

Sääntöjen voimaantulon 1.3.2024 yhteydessä päivitetään myös LähiTapiola-rahastoja koskeva rahastoesite, rahastojen avaintietoasiakirjat ja rahastojen kestävyyttä koskevat ennakkotietolomakkeet. Rahastoesitteestä löytyy jatkossa lisätietoja kestävyystekijöistä sekä siitä, miten rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja miten kyseessä olevat ominaisuudet toteutuvat.

Lisätietoa kestävästä sijoittamisesta ja LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteet löytyvät osoitteesta lahitapiola.fi/kestavasijoittaminen.

Säännöt tai lisätietoja saa myös soittamalla asiakaspalveluumme

  • LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen asiakaspalvelusta 09-453 8500 (ark. kl 9–17)
  • Seligson & Co Rahastoyhtiön asiakaspalvelusta ‎ tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. kl 9–17).

 

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj