Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Seligson & Co Kehittyvät markkinat -rahastosta LähiTapiola Kehittyvät Markkinat ESG – sijoitukset jatkossa suoraan osakkeisiin

Ajankohtaista   |     24.10.2023   

Huom. Rahaston nimi Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat, lisätiedot tiedotteessa 15.2.2024

Seligson & Co Kehittyvät markkinat -rahasto muuttuu LähiTapiola Kehittyvät Markkinat ESG -rahastoksi. Rahasto sijoittaa jatkossakin laajasti hajauttaen kehittyville markkinoille, mutta rahastosijoitusten sijaan suoraan osakkeisiin ja sen salkunhoidosta vastaa LähiTapiola Varainhoito Oy. Rahasto muuttuu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 8 mukaiseksi rahastoksi eli sen tavoitteena on muiden ominaisuuksiensa ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Muutoksella tavoitellaan alhaisempia kuluja, parempaa läpinäkyvyyttä ja kestävämpää sijoitussalkkua.

Muutokset toteutetaan vaiheittain:

24.10.2023 – 30.11.2023 Rahaston toiminta jatkuu ennallaan.
1.12.2023 Rahaston salkunhoito siirtyy LähiTapiola Varainhoito Oy:lle ja rahaston sijoituskohteiden muutos uuden sijoituspolitiikan mukaiseksi alkaa. Rahaston arvonlaskentahetki muuttuu.
1.3.2024 Rahaston uudet säännöt tulevat voimaan.

 

Muutokset 1.12.2023

Salkunhoitaja

Rahaston salkunhoito siirtyy 1.12.2023 alkaen LähiTapiola Varainhoito Oy:lle. Rahaston sijoituskohteiden muutos uuden sijoituspolitiikan mukaiseksi alkaa.

Arvonlaskentahetki

Rahaston arvonlaskentahetki 1.12.2023 alkaen:

Sijoitukset arvostetaan arvonlaskentapäivän vallitsevaan viralliseen päätöskurssiin tai saatavilla olevaan viimeisimpään arvostustasoon. Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi kello 18 noteerauksilla. Arvo lasketaan ja julkaistaan arvonlaskentapäivää seuraavana pankkipäivänä.

Muutokset 1.3.2024

Rahaston nimi

Rahaston nimi Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat ESG, ruotsiksi Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader ESG ja englanniksi Mutual Fund LocalTapiola ESG Emerging Markets.

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti hajauttaen kehittyville markkinoille. Rahaston sijoitukset tehdään kehittyvillä markkinoilla noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee kehittyviltä markkinoilta.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoite ei muutu eli tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa kehittyvien osakemarkkinoiden tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset.

Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajana toimivan LähiTapiola Varainhoidon kvantitatiivisten analyysien perusteella. Osakevalinnassa hyödynnetään kohdeyrityksistä saatavia ESG-arvosanoja.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat kestävyystekijät (ESG), sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavat kestävyysriskit sekä sijoituskohteiden toiminnasta aiheutuvat pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävän sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Rahaston kehitystä verrataan raportoinnissa Morningstar Emerging Markets Large Cap Target Market Exposure NR EUR -indeksiin.

Kustannukset

Muutoksella tavoitellaan alhaisempaa kulurasitusta pidemmällä aikavälillä

 • Rahaston varoista perittävä vuosittainen hallinnointipalkkio on 1.3.2024 alkaen 0,58 %. Hallinnointipalkkio sisältää jatkossa myös säilytys- ja säilytysyhteispalkkion.
 • Rahaston tuottoa rasittavien juoksevien kulujen odotetaan laskevan, koska rahaston sijoituskohteina olleiden sijoitusrahastojen kulut jäävät jatkossa pois, kun rahasto sijoittaa osakkeisiin suoraan eikä toisten sijoitusrahastojen kautta. Vuonna 2022 rahaston juoksevat kulut olivat 0,64 %. Juoksevien kulujen odotetaan muutosten toteuttamisen jälkeen säilyvän ennallaan tai pidemmällä aikavälillä alenevan (arvio 0,59 %).
 • Salkunhoitaja LähiTapiola Varainhoito on arvioinut muutoksen takia tehtävien sijoitusmuutosten kertaluonteiseksi kustannusvaikutukseksi 0,2 % rahaston arvosta

Yhteenveto kaikista muutoksista

 • Rahaston uusi nimi Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat ESG.
 • Salkunhoitaja LähiTapiola Varainhoito Oy.
 • Rahastojen rahastosta suoraan osakkeisiin sijoittavaksi ja artikla 8 mukaiseksi ESG-rahastoksi.
 • Rahastolta perittävä hallinnointipalkkio
  • Sääntöjen mukainen maksimimäärä pysyy ennallaan 0,60 %
  • Perittävä hallinnointipalkkio jatkossa 0,58 % (aiempi 0,34 %) ja se sisältää myös säilytys- ja säilytysyhteisöpalkkion. Juoksevien kulujen odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan.
 • Kertaluonteinen kustannusvaikutus muutoksesta 0,2 %.
 • Merkintöjen ja lunastusten aikaraja on 1.3.2024 alkaen klo 15 (aiemmin klo 16).
 • Arvonlaskentahetki muuttuu.
 • Sijoituskohteena olevien rahastojen vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio enintään 2,0 %. Lisäksi kohderahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita.
 • Jos sijoitusaika on alle 30 päivää, Rahastoyhtiö voi periä lunastuksesta kaupankäyntikorvauksen, joka voi olla enintään 2 % rahasto-osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Rahastolle.

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 18.10.2023 ja ne tulevat voimaan 1.3.2024.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajalta toimenpiteitä eikä muutos aiheuta asiakkaalle veroseuraamuksia.

Uudet säännöt ovat saatavissa täältä (pdf) tai ne voi pyytää asiakaspalvelusta, josta saa tarvittaessa myös lisätietoja:

 • Seligson & Co:n asiakaspalvelusta ‎ tai puhelimitse 09 6817 8200 (ark. kl 9–17).
 • LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen asiakaspalvelusta 09-453 8500 (ark. kl 9–17)