Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 25.09.2023
Varallisuus 293 375 033,31 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 98 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 98 päivää

Rahaston varoista 74 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 25.09.2023
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 77 277 966,35   26,34
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.02.2024 6 876 760,94 26.02.2024 154 2,34
Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 6 794 045,58 10.06.2024 259 2,32
Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 6 769 304,15 05.07.2024 284 2,31
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.11.2023 5 970 289,26 10.11.2023 46 2,04
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2023 5 948 557,20 11.12.2023 77 2,03
Sijoitustodistus Aktia 28.03.2024 5 873 226,24 28.03.2024 185 2,00
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 5 830 647,84 22.05.2024 240 1,99
Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2023 4 985 849,15 23.10.2023 28 1,70
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.24 4 906 848,65 05.03.2024 162 1,67
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.4.2024 4 884 621,20 10.04.2024 198 1,66
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 4 846 022,35 19.06.2024 268 1,65
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.2.2024 3 940 956,24 01.02.2024 129 1,34
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 3 851 952,24 14.08.2024 324 1,31
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 2 923 943,82 02.05.2024 220 1,00
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 2 874 941,49 13.09.2024 354 0,98
Määräaikaiset talletukset 100 505 827,40   34,26
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 6 014 001,24 24.07.2024 303 2,05
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.09.2023 5 122 493,90 29.09.2023 4 1,75
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.01.2024 5 112 542,00 12.01.2024 109 1,74
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2024 5 108 442,30 04.01.2024 101 1,74
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 01.12.2023 5 107 885,30 01.12.2023 67 1,74
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 20.10.2023 5 106 306,75 20.10.2023 25 1,74
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.02.2024 5 100 923,95 23.02.2024 151 1,74
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2024 5 095 640,40 31.01.2024 128 1,74
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024 5 061 655,10 10.05.2024 228 1,73
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.11.2023 5 050 289,80 03.11.2023 39 1,72
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.04.2024 5 036 280,70 19.04.2024 207 1,72
Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.10.2023 4 098 589,32 11.10.2023 16 1,40
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.10.2023 4 087 392,44 10.10.2023 15 1,39
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2024 4 083 433,84 12.03.2024 169 1,39
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.02.2024 4 046 510,36 29.02.2024 157 1,38
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 4 015 142,36 09.08.2024 319 1,37
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 4 007 199,84 29.05.2024 247 1,37
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.04.2024 3 043 235,64 12.04.2024 200 1,04
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.5.2024 3 015 504,81 02.05.2024 220 1,03
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 3 002 512,47 06.06.2024 255 1,02
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 27.10.2023 2 046 102,26 27.10.2023 32 0,70
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2023 2 044 056,24 24.11.2023 60 0,70
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.2.2024 2 038 562,00 09.02.2024 137 0,69
Määräaikainen talletus Bonum pankki 21.12.2023 2 033 058,64 21.12.2023 87 0,69
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 26.04.2024 2 028 065,74 26.04.2024 214 0,69
Tilisopimukset 116 810 332,57   39,82
Tilisopimus NORDEA 42 724 241,67 14,56
Tilisopimus SHB 42 360 089,56 14,44
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 30 784 608,95 10,12
Tilisopimus OP 941 386,77 0,32
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 5,62 0,00
Saamiset ja velat -1 219 093,01 -0,42
Saamiset ja velat yhteensä -1 219 093,01
YHTEENSÄ 293 375 033,31


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn