Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 23.02.2024
Varallisuus 325 281 246,19 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 104 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 104 päivää

Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 23.02.2024
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 93 540 217,96   28,76
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.02.2024 7 000 000,00 26.02.2024 3 2,15
Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 6 919 529,33 10.06.2024 108 2,13
Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 6 898 105,48 05.07.2024 133 2,12
Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 6 821 595,34 23.10.2024 243 2,10
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 6 792 725,31 04.12.2024 285 2,09
Sijoitustodistus Aktia 28.03.2024 5 980 239,60 28.03.2024 34 1,84
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 5 941 671,18 22.05.2024 89 1,83
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 5 894 113,98 01.08.2024 160 1,81
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 5 849 887,86 10.10.2024 230 1,80
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 5 815 337,16 11.12.2024 292 1,79
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.24 4 996 053,45 05.03.2024 11 1,54
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.4.2024 4 975 951,70 10.04.2024 47 1,53
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 4 936 778,95 19.06.2024 117 1,52
Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 4 880 933,30 30.09.2024 220 1,50
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 3 925 909,56 14.08.2024 173 1,21
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 2 978 348,28 02.05.2024 69 0,92
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 2 933 037,48 13.09.2024 203 0,90
Määräaikaiset talletukset 113 721 625,09   34,96
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 6 128 742,36 24.07.2024 152 1,88
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.11.2024 6 057 839,76 29.11.2024 280 1,86
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2025 6 003 332,76 31.01.2025 343 1,85
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024 5 155 291,55 10.05.2024 77 1,58
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.04.2024 5 126 036,45 19.04.2024 56 1,58
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 5 095 103,20 29.08.2024 188 1,57
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 27.09.2024 5 093 119,65 27.09.2024 217 1,57
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 18.10.2024 5 080 802,25 18.10.2024 238 1,56
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 5 066 676,50 03.07.2024 131 1,56
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 5 018 359,15 14.11.2024 265 1,54
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 03.01.2025 5 014 025,15 03.01.2025 315 1,54
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 5 003 920,30 14.11.2024 265 1,54
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 5 000 000,00 23.12.2024 304 1,54
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2024 4 158 785,28 12.03.2024 18 1,28
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.02.2024 4 115 013,88 29.02.2024 6 1,27
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 4 088 484,76 09.08.2024 168 1,26
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 4 077 595,24 29.05.2024 96 1,25
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 4 064 212,48 10.07.2024 138 1,25
Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 4 015 649,56 11.11.2024 262 1,23
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.04.2024 3 097 131,30 12.04.2024 49 0,95
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.5.2024 3 068 117,28 02.05.2024 69 0,94
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 3 055 778,49 06.06.2024 104 0,94
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.05.2024 3 031 306,44 24.05.2024 91 0,93
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 26.04.2024 2 063 744,30 26.04.2024 63 0,63
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 2 029 704,90 28.10.2024 248 0,62
Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 2 011 831,08 20.09.2024 210 0,62
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 2 001 021,02 07.02.2025 350 0,62
Tilisopimukset 117 812 948,05   36,22
Tilisopimus NORDEA 48 029 631,33 14,77
Tilisopimus SHB 47 665 268,92 14,65
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 22 095 452,42 6,79
Tilisopimus OP 21 629,42 0,01
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 965,96 0,00
Saamiset ja velat 206 455,09 0,06
Saamiset ja velat yhteensä 206 455,09
YHTEENSÄ 325 281 246,19


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn