OMX Helsinki 25 – tunnusluvut  

OMX Helsinki 25 – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2020 – 31.3.2021
Juoksevat kulut 0,16 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,05 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,21 %
Salkun kiertonopeus 35,74 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,09 % **
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 0,00 %
Rahaston koko 371 832 215 €
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2021 Osuuden arvonkehitys Voitonjako- korjattu tuotto* Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 8,86 % 8,86 % 14,27 % 8,93 % 14,14 %
Vuoden alusta 8,86 % 8,86 % 14,27 % 8,93 % 14,14 %
1 vuosi 51,63 % 51,63 % 20,28 % 52,02 % 20,36 %
3 v 36,76 % 36,76 % 20,04 % 37,66 % 20,06 %
5 v 87,34 % 87,34 % 17,99 % 89,16 % 17,99 %
10 v 135,41 % 180,72 % 20,19 % 139,73 % 20,45 %
Aloituspäivästä 300,51 % 569,60 % 21,46 % 303,65 % 21,70 %
Aloituspäivästä p.a. 7,51 % 10,44 % 7,56 %

* Huom! Voitonjakokorjattu tuotto on laskettu 27.2.2015 asti ottaen huomioon rahastosta jaetut tuotonmaksut, joten se kuvaa paremmin sijoittajan saamaa tuottoa. Tästä eteenpäin rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia eikä voitonjakokorjausta tarvita. Myös vertailuindeksi on hintaindeksi 27.2.2015 asti.

** Indeksipoikkeamassa ei ole huomioitu indeksin tarkistuspäiviä, jolloin indeksiä ei lasketa close-hinnoilla. Tarkistuspäiviä ei ole kaikilla jaksoilla.