OMX Helsinki 25 – tunnusluvut  

OMX Helsinki 25 – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2018 – 31.12.2018
Juoksevat kulut 0,16 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,04 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,20 %
Salkun kiertonopeus 29,68 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,05 %**
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 230 006 681 €
Lähipiirin omistus (31.12.2018) 0,00 %

TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.12.2018 Osuuden arvonkehitys Voitonjako- korjattu tuotto* Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -14,99 % -14,99 % 18,77 % -14,96 % 18,71 %
1 v -2,27 % -2,27 % 15,00 % -2,10 % 14,95 %
3 v 23,46 % 23,46 % 15,85 % 24,06 % 15,80 %
5 v 51,11 % 57,63 % 16,91 % 52,01 % 17,13 %
10v 183,39 % 268,11 % 21,26 % 184,35 % 21,59 %
Aloituspäivästä 174,35 % 358,67 % 21,46 % 175,11 % 21,73 %
Aloituspäivästä per vuosi 6,15 % 9,43 % 6,17 %

* Huom! Voitonjakokorjattu tuotto on laskettu 27.2.2015 asti ottaen huomioon rahastosta jaetut tuotonmaksut, joten se kuvaa paremmin sijoittajan saamaa tuottoa. Tästä eteenpäin rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia eikä voitonjakokorjausta tarvita. Myös vertailuindeksi on hintaindeksi 27.2.2015 asti.