Kehittyvät markkinat – tunnusluvut  

Kehittyvät markkinat – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2020 – 31.3.2021
Juoksevat kulut 0,65 %
Tuottosidonnainen palkkio
Salkun kiertonopeus 19,42 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 6,62 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 0,24 %
Rahaston koko 54 074 069 €
Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme julkaise. Niitä ei ole kaikista kohderahastoista ajantasaisesti saatavilla.
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2021 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 8,65 % 12,43 % 6,48 % 18,77 %
Vuoden alusta 8,65 % 12,43 % 6,48 % 18,77 %
1 vuosi 50,95 % 12,46 % 47,87 % 16,79 %
3v 19,15 % 13,60 % 26,49 % 17,62 %
5v 55,61 % 12,33 % 71,39 % 15,96 %
10v 43,09 % 14,38 % 72,85 % 16,46 %
Perustamispäivästä 52,50 % 14,33 % 84,21 % 16,29 %
Perustamispäivästä p.a. 4,07 % 5,94 %