Seligson & Co - Fonder - Phoebus
PHOEBUS


Phoebus är avsedd för dem som vill göra en långsiktig placering i Finlands främsta kvalitetsbolag, med en liten internationell krydda. Eftersom Phoebus ofta placerar i aktier som inte är på modet och eftersom fondens placeringar är mer koncentrerade än i vanliga placeringsfonder, kan avkastningen på kort sikt avvika signifikant från marknadens avkastning. Fonden rekommenderas som en del av aktieportföljen.


PLACERINGSPOLITIK

Phoebus gör långsiktiga, över 10 års placeringar i aktier i kvalitetsbolag. Grundtanken är att en aktie är en del av företaget. Därför bör man givetvis använda samma kriterier vid aktieköp som vid köp av ett helt företag.

Fonden kan utnyttja derivativinstrument för att skydda portföljen eller i den normala verksamheten.

De viktigaste kriterierna vid val av företag är:

Bestående konkurrensfördelar

Ett bolag kan vara en god investering på lång sikt endast om avkastningen på det i verksamheten bundna kapitalet är högre än genomsnitt. Detta förutsätter att bolaget är klart bättre än sina konkurrenter tack vare varumärken, distributionskanaler, produktutveckling eller övriga grundläggande styrkor. De bästa företagen skapar sig så starka konkurrensfördelar att de börjar likna monopol.

Tillväxtpotential

På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. Tillväxt medför dock risker. Phoebus söker inte bolag som växer med raketfart, utan sådana som med begränsad risk kan expandera sin verksamhet något snabbare än ekonomin växer. Och som kan göra det även i framtiden.

Balansstruktur

Tillväxt förutsätter alltid investeringar. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Balansräkningen återspeglar också investeringens risk. Bolag med hög operativ risk (t.ex. teknologibolag) bör ha en mycket stark balansräkning, medan bolag som utvecklas med jämnare takt (t.ex. bryggerier) kan ha lite skuld. Vi uppfattar inte starka balanser som ett problem, eftersom vi jämställer aktieplaceringar med företagsköp. Däremot undviker vi skuldsatta bolag.

Ledningens kunnande

Om placeraren inte själv sköter bolaget han äger är företagsledningen på sätt och vis hans kapitalförvaltare. En duktig ledning kan göra en medioker verksamhetsidé lönsam, och en dålig ledning kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. Att utvärdera ledningen är det absolut viktigaste – och svåraste – av våra kriterier.

Vi försöker kartlägga ledningens kunnande t.ex. på basen av följande faktorer:

• nivån och stabiliteten på kapitalets avkastning
• konsekvent utveckling av bolagets grundläggande styrkor
• integritet och öppen kommunikation
• undvikande av modenycker / självständighet
• utvecklingen av nästa generation ledare inom bolaget

Det enda sättet att skapa sig en tillförlitlig bild av ledningens kunnande är att träffa dem personligen tillräckligt många gånger. Därför placerar Phoebus främst i Finland. Urvalet av finländska kvalitetsbolag är dock begränsat och Phoebus kan därför också placera utomlands.

Värdering

Att hitta bra bolag räcker inte - en aktie är inte en god placering om den kostar för mycket. Värdering är dock ett sekundärt urvalsmått - Phoebus placerar aldrig i ett dåligt skött bolag, oberoende av dess värdering. Det finns tillräckligt många bra bolag i världen.

Aktiens värde är nuvärdet av dividender. Värdering är precis så här enkelt. I praktiken är värdering dock svårare, så vi är hellre kritiska än alltför optimistiska då vi bedömer bolags utsikter. På detta sätt skapar vi en säkerhetsmarginal i placeringarna.FONDENS KVARTALSRAPPORTER

Kvartalsrapport 2 / 2018

Kvartalsrapport 1 / 2018

Kvartalsrapport 4 / 2017

Kvartalsrapport 3 / 2017

Kvartalsrapport 2 / 2017

Kvartalsrapport 1 / 2017

4 / 2016 3 / 2016 2 / 2016 1 / 2016

4 / 2015 3 / 2015 2 / 2015 1 / 2015

4 / 2014 3 / 2014 2 / 2014 1 / 2014

4 / 2013 3 / 2013 2 / 2013 1 / 2013

4 / 2012 3 / 2012 2 / 2012 1 / 2012

4 / 2011 3 / 2011 2 / 2011 1 / 2011

4 / 2010 3 / 2010 2 / 2010 1 / 2010

4 / 2009 3 / 2009 2 / 2009 1 / 2009

4 / 2008 3 / 2008 2 / 2008 1 / 2008

4 / 2007 3 / 2007 2 / 2007 1 / 2007

4 / 2006 3 / 2006 2 / 2006 1 / 2006

4 / 2005 3 / 2005 2 / 2005 1 / 2005

4 / 2004 3 / 2004 2 / 2004 1 / 2004

4 / 2003 3 / 2003 2 / 2003 1 / 2003

4 / 2002 3 / 2002 2 / 2002 1 / 2002


4 / 2001

    
FRÅN PORTFÖLJFÖRVALTAREN
 

"Phoebus gör långsiktiga placeringar enligt Warren Buffetts visa ord: Om du inte är villig att äga en aktie i 10 år, överväg inte ens att äga den i 10 minuter. Jag brukar inte tänka på att placera i aktier – jag köper små delar av utomordentliga bolag.

Jag värderar våra placeringar enligt bolagens resultatutveckling, inte aktiernas kursutveckling. På lång sikt följer dessa alltid varandra. Ändå kan jag inte lova att vi klarar oss bättre än marknaden. Tvärtom, en duktig placerare märker att oddsen är emot oss närmast på grund av fondens förvaltningsarvode. Jag lovar dock att jag sitter i samma båt som placerarna. En betydande del av min egen förmögenhet är placerad i Phoebus. Om vi inte lyckas, förlorar jag mer än de flesta andra.

Fondens förvaltningsarvode består av en fast och en avkastningsbunden del. Om jag inte lyckas överträffa index, betalar placeraren bara den fasta delen, som är lägre än i övriga finska aktiefonder. Lyckas jag bra förtjänar bolaget mer. Fondens kostnads-effektivitet framhävs av att jag inte bedriver aktiv aktiehandel. Jag håller förmedlings-kostnaderna låga.

Phoebus placerar ofta i aktier som inte är 'trendiga'. Jag vill köpa dem till ett rimligt pris då efterfrågan är låg. Detta innebär att fondens avkastning på kort sikt kan avvika signifikant från marknadens avkastning. Särskilt då marknaden av spekulativa skäl stiger kraftigt kommer fonden sannolikt att sacka efter indexet.

Jag kräver stor öppenhet och absolut ärlighet av ledningen för bolagen vi placerar i. Jag kan inte kräva mindre av mig själv. Jag strävar efter att utförligt och öppet berätta om våra placeringar och varför vi gjort dem – också då det inte går så bra för oss.

Phoebus koncentrerar sina placeringar mer än vanligt, vilket innebär att en misslyckad placering kan ha en avsevärd inverkan på hela fondens värde. Ändå tror jag att vi, genom att fokusera på de bolag jag kan följa noga, i genomsnitt kommer att klara oss bättre än genom kraftig diversifiering."

Anders Oldenburg
Portföljförvaltare

 

Läs även:
(länkarna nedan är till pdf-filer)

Andelsägarens manual

Årsbok 2009 Årsbok 2008
Årsbok 2007 Årsbok 2006
Årsbok 2005 Årsbok 2004

 Tillbaka

Skicka en länk