SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

Sähköiset palvelut käsittävät internetin välityksellä tarjottavat palvelut sekä mobiilisovelluksen, asiakkaille lähetettävät sähköpostit ja muun sähköisen materiaalin. Sähköisten palvelujen julkaisija on Seligson & Co Oyj ja/tai sen tytäryhtiö Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj (yhdessä ”Seligson & Co”).

Seligson & Co:lla on oikeus milloin tahansa muuttaa ja poistaa sähköisten palveluiden aineistoa joko kokonaan tai osittain sekä muuttaa näitä ehtoja. Seligson & Co:lla on myös oikeus milloin tahansa lopettaa kokonaan tai osittain palveluiden julkaiseminen.

Vastaamme mielellämme sähköisiä palveluita koskeviin kysymyksiin. Parhaiten saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@seligson.fi.

Tekijänoikeudet

Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Seligson & Co:n erikseen antamaa kirjallista lupaa on tekijänoikeuslaissa (404/1961) mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kielletty.

Vastuunrajoitukset

Sähköisissä palveluissa esitettyjä tietoja ei voida pitää Seligson & Co:ta sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sama koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Sähköiset palvelut ja tässä olevat tiedot on suunnattu Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta ilmoitettu.

Sähköisten palveluiden raportointijärjestelmissä saattaa joskus esiintyä esim. tietojen päivittymiseen liittyviä puutteita / virheitä, joita ei ole varsinaisessa (erillisessä) asiakas- ja omistustietorekisterissä.

Seligson & Co ei vastaa sähköisten palveluiden oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista tai kuluista eikä menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden sähköisten palveluiden käyttämisestä, käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä palveluiden käytön yhteydessä eikä myöskään mahdollisista käyttökatkoksista aiheutuneista vahingoista.

Seligson & Co ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon sähköisistä palveluista on linkki.

Salasanat ja käyttäjätunnukset

Oma salkku -verkkopalvelun käyttäjille toimitetaan asiakaskohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Oma salkku -palvelu on Asiakkaalle ilmainen. Asiakas voi ilmoittaa, ettei halua käyttää Oma salkku -palvelua. Sama salasana ja käyttäjätunnus ovat käytössä myös mobiilisovelluksessa. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimenpiteistä. Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti niin, että ne eivät joudu sivullisten haltuun.

Mikäli käyttäjätunnus tai salasana katoavat, tulee Asiakkaan välittömästi ilmoittaa siitä Rahastoyhtiölle sähköpostilla osoitteeseen info@seligson.fi tai puhelimitse numeroon 09-6817 8200 (asiakaspalvelu avoinna pankkipäivisin klo 9–17).

Asiakas voi myös itse katkaista palvelun käytön Oma salkku -palvelun käytönkatkaisutoiminnolla. Toiminto edellyttää sisäänkirjautumista Oma salkku -palveluun. Palvelun uudelleen aktivointi katkaisun jälkeen edellyttää uusien tunnusten saamista Rahastoyhtiöltä.

Asiakas vastaa mahdollisesta vahingosta siihen asti, kunnes Rahastoyhtiö on saanut ilmoituksen katoamisesta ja Rahastoyhtiöllä on ollut kohtuullinen aika sulkea palvelun käytön ko. asiakastunnuksella. Rahastoyhtiö ei vastaa mistään vahingosta, jonka käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäyttö Asiakkaan itsensä tai kolmannen osapuolen toimesta mahdollisesti aiheuttaa.

Oma salkku -palvelun käyttäjänä Asiakas saa salkku- ja tapahtumaraportit käyttöönsä palvelun kautta. Asiakkaalle ei lähetetä postitse raportteja tai laskelmia paitsi erillisestä pyynnöstä.

Mobiilisovellus on käyttäjälle ilmainen ja Asiakas voi olla käyttämättä sitä. Mobiilisovelluksen käyttäjä saa osan raportointitiedoista sovelluksen kautta.

Joissain Seligson & Co:n sähköisissä palveluissa saatetaan joko edellyttää kolmannen osapuolen myöntämien sähköisten tunnisteiden (esim. verkkopankkitunnuksien) käyttöä tai Asiakas voi valita niiden käytön. Seligson & Co ei missään tilanteessa vastaa kolmansien osapuolien tunnuksista tai niihin liittyvistä häiriötilanteista tai virheistä.

Asiakas vastaa aina omista tietoliikenne- ja niihin verrattavista kustannuksistaan, mukaan lukien mobiilisovellukseen liittyvä dataliikenne..

Sähköposti ja puhelut

Asiakkaalle voidaan lähettää tiedonantoja sähköpostilla. Omistusta koskevia tietoja ei kuitenkaan lähetetä sähköpostilla, ellei asiasta sovita Asiakkaan kanssa erikseen. Rahasto-osuuksien omistustiedot ovat Asiakkaan käytettävissä Oma salkku -palvelussa.

Asiakkaan lähettäessä sähköpostiviestejä Seligson & Co:lle, katsotaan niiden saapumisajaksi se ajankohta, jolloin viesti on rekisteröitynyt Seligson & Co:n sisääntulevien sähköpostien palvelimelle. .

Huom! Sähköpostiin ei voi täysin luottaa. Erityisesti sähköpostitetut lunastuspyynnöt tulee Asiakkaan itsensä varmistaa, mikäli lunastuspyyntöön ei tule vastaanottovahvistusta saman pankkipäivän aikana.

Seligson & Co:lla on oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut.

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä