SELIGSON & CO HINNASTO                                        
- päivitetty 28.3.2017
         

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN PALKKIOT

Seligson & Co Rahastoyhtiön perimät hallinnointipalkkiot ja aktiivisten rahastojen tuottosidonnaiset palkkiot ilmoitetaan alla olevassa taulukossa. Ne veloitetaan rahastolta ja huomioidaan rahasto-osuuksien arvoissa päivittäin.

Mahdolliset merkintäpalkkiot ja merkintöjen kaupankäyntipalkkiot veloitetaan prosentteina sijoittajan rahaston tilille maksamasta merkintäsummasta. Summa, jolla merkitään rahasto-osuuksia, on siten pienempi kuin asiakkaan rahaston tilille suorittama maksu.

Mahdolliset lunastusten palkkiot veloitetaan prosentteina rahastolta lunastetusta summasta. Rahastosta lunastettu summa on siten suurempi kuin asiakkaan tilille maksettu.

Merkintä- ja lunastuspalkkiot maksetaan rahastoyhtiölle, merkintöjen ja lunastusten kaupankäyntipalkkiot rahastolle.

1.1. Osakeindeksirahastot:  
Hallinnointi
Suomi Indeksirahasto 0,45 % vuodessa
Eurooppa Indeksirahasto 0,44 % vuodessa
Aasia Indeksirahasto 0,43 % vuodessa
Pohjois-Amerikka Indeksirahasto 0,42 % vuodessa

Näillä osakeindeksirahastoilla:
Kaupankäyntipalkkio merkinnöissä: 0,10 %
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: 0,10 %, jos sijoitusaika  ≥ 180 pv
0,50 %, jos sijoitusaika  < 180 pv

OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto Enintään 0,18 % vuodessa , vaihdellen rahaston koon mukaan (tarkemmin rahaston esittelysivulta).
Säilytyksen palkkiot sisältyvät hallinnointipalkkioon, toisin kuin muissa rahastoissa.
Kaupankäyntipalkkio: arvopaperivälittäjien perimät palkkiot,
kustannuksena myös osto- ja myyntihinnan erotus (spread)
Huom! Pörssinoteeratun osakeindeksirahaston osuuksilla käydään kauppaa pörssissä, arvopaperivälittäjien kautta.

 


1.2. Muut passiiviset osakerahastot
Hallinnointi
Global Top 25 Brands 0,59 % vuodessa
Global Top 25 Pharmaceuticals 0,59 % vuodessa

Global Top 25 -rahastoilla:
 
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: 0,50 %, jos sijoitusaika  < 180 pv
ei, jos sijoitusaika ≥ 180 pv
Kehittyvät markkinat 0,34 % vuodessa
  Huom! Rahaston sijoituskohteina ovat toiset rahastot, joilla on omat palkkionsa. Rahaston sekä sijoituskohteina olevien rahastojen hallinnointipalkkiot sisältyvät juoksevat kulut -lukuun, joka julkaistaan tunnuslukusivulla.  
Lunastuspalkkio: 1,00 %, jos sijoitusaika < 180 pv
  0,50 %, jos sijoitusaika ≥ 180 pv, mutta < 360 pv
ei, jos sijoitusaika ≥ 360 pv

 

1.3. Aktiivisesti hallinnoidut osakerahastot
Hallinnointi
Phoebus 0,74  % vuodessa
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: 1,00 %, jos sijoitusaika < 360 pv
  ei, jos sijoitusaika 360 pv
Tuottosidonnainen palkkio: 20 % tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin tuoton kuluvan kalenterivuoden ja kahden edellisen täyden kalenterivuoden geometrisena keskimääräisenä vuosituottona (korkoa korolle). Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen.
Phoenix 1,09 % vuodessa
Tuottosidonnainen palkkio: Kuten Phoebus
Russian Prosperity Fund Euro 1,20 % vuodessa
Merkinnän mukaan määräytyvä merkintäpalkkio:  
Merkintäsumma (€) alle 15 000 2,50 %
Merkintäsumma ≥ 15 000 , mutta < 75 000 2,00 %
Merkintäsumma ≥ 75 000 , mutta < 150 000 1,00 %
Merkintäsumma ≥ 150 000 -
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: 0,50 %, jos sijoitusaika  < 180 pv
Tuottosidonnainen palkkio: 15 % tuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen.
Tropico LatAm 1,20 % vuodessa
Merkinnän mukaan määräytyvä merkintäpalkkio:  
Merkintäsumma (€) alle 4 999 1,00 %
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: 0,50 %, jos sijoitusaika  < 180 pv
Tuottosidonnainen palkkio: 15 % tuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen.

 

1.4. Korkorahastot:  
Hallinnointi
Rahamarkkinarahasto 0,18 % vuodessa
Euro-obligaatio 0,27 % vuodessa
Euro Corporate Bond 0,32 % vuodessa

Euro-obligaatio ja Euro Corporate Bond:
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: 0,2 %, jos sijoitusaika < 90 pv
ei, jos sijoitusaika ≥ 90 pv

 

1.5. Varainhoitorahasto  
Hallinnointi
Pharos 0,35  % vuodessa
  Huom! Rahaston sijoituskohteina ovat pääosin toiset rahastot, joilla on omat palkkionsa. Enimmäispalkkio ne mukaan lukien voi olla 1,20 % vuodessa, toteutunut palkkio tunnuslukusivulla.
Kaupankäyntipalkkio lunastuksissa: 1,0 % , jos sijoitusaika < 180 pv
0,5 %, jos sijoitusaika ≥ 180 pv, mutta < 360 pv
  ei, jos sijoitusaika ≥ 360 pv
Tuottosidonnainen palkkio: Kuten Phoebus


Arviot säilytysyhteisön ja säilyttäjän palkkioista on otettu huomioon rahasto-osuuksien päivittäisissä arvoissa. Ne ovat mukana rahastojen juoksevissa kuluissa, jotka raportoidaan mm.  rahastoesitteessä, avaintietoesitteisssä ja neljännesvuosikatsauksissa (kaikki nämä esitesivulta) sekä tunnusluvuissa kunkin rahaston esittelyn yhteydessä.


Rahaston vaihto
tarkoittaa käytännössä sitä, että lunastetaan (myydään) jonkin rahaston rahasto-osuuksia ja merkitään saaduilla varoilla yhtä tai useampaa muuta rahastoa. Tarkemmin täällä.MUITA PALVELUMAKSUJA
Lunastuksen maksu pikasiirtona 10 euroa
Osuustodistus 25 euroa

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä