Seligson & Co - Verkkosivun tietosuojaseloste

Yhtiöiden yhteiset asiakirjat

Tiedot Seligson & Co –konsernin tarjoamista palveluista, joita tarjotaan asiakasta tapaamatta (etämyynti) täältä.

Tiedot yleisistä toimeksiantojen käsittelyssä ja toteuttamisessa noudatettavista periaatteista täältä sekä yhtiöissä pääsääntöisesti käytetyt välittäjät täältä.

Sähköisten palveluiden käyttöä koskevat yleiset ehdot (internetin välityksellä tarjottavat palvelut, mobiilisovellus, asiakkaille lähettävät sähköpostit ja muu sähköinen materiaali) täältä.

Tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä / rekistereistä täältä.


Sijoitusrahastoja koskevat asiakirjat

Sijoitusrahastosijoittamiseen ja –asiakkuuteen liittyvät ehdot täältä.

Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymät periaatteet, joita voidaan käyttää rahastojen sääntöjen lisäksi rahastojen arvonlaskennassa hinnoiteltaessa rahastojen sijoituskohteita täältä.


Varainhoitopalveluita koskevat asiakirjat

Varainhoitosopimus laaditaan aina asiakaskohtaisesti, alla olevat julkiset liitteet koskevat kaikkia sopimustyyppejä.

Varainhoidon sopimusten julkiset liitteet

1 Asiakasluokitus ja sen vaikutukset
2 Kuvaus menettelytavoista eturistiriitatilanteissa
3 Toimeksiantojen käsittely ja toteutusperiaatteet
4 Varainhoitopalvelut, niissä käytettävät rahoitusvälineet ja arvonmääritys
5 Kuvaus sijoituspalveluiden ja rahoitusvälineiden kuluista
6 Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot
7 Kuvaus asiakasvarojen käsittelemisestä ja säilyttämisestä
8 Puhelujen, keskustelujen ja sähköisen viestinnän tallentaminen

Yläpuolella luetellut varainhoitopalveluiden asiakirjat löydät täältä.


Evästeet

Sivustollamme hyödynnetään evästeitä (cookies) joidenkin palveluiden toteutuksessa ja anonyymin tilastotiedon keräämisessä. Lisätietoja täältä.


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä