Tuotonmaksu rahastojen tuotto-osuuksille

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2017.

Kokous päätti, että Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksille (B-osuus) jaetaan tuottoa vuodelta 2016 seuraavasti:

Rahasto

euroa per osuus

Pharos

0,32

Suomi

0,14

Eurooppa

0,04

Aasia

0,09

Euro-obligaatio

0,07

Euro Corporate Bond

0,29

Global Top 25 Brands

0,12

Global Top 25 Pharmaceuticals

0,42

Pohjois-Amerikka

0,44

Rahamarkkinarahasto

0,04

Phoenix

0,46

Phoebus

0,97

Kehittyvät markkinat 0,28

Tuotonmaksun täsmäytyspäivä on 7.3.2017 ja tuoton maksupäivä 13.3.2017.

Tuotto maksetaan niille, jotka on merkitty kyseisen rahaston tuotto-osuuden omistajiksi täsmäytyspäivänä. Kunkin rahaston B- eli tuotto-osuuden arvossa tuoton "irtoaminen" näkyy seuraavana päivänä, ts. osuuden arvo on tuoton verran alhaisempi.


Lisätietoja tuotonmaksusta:
Jonas Sandström, puh. 09 – 6817 8227


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä