SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYSPALVELU


Seligson & Co rahastovälityspalvelun avulla asiakkaamme voivat hajauttaa sijoitussalkkuaan Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen sijoitusalueen ulkopuolelle.

Rahastoasiakkaamme voivat jatkossa merkitä yhteistyökumppaniemme rahastoja samaan tapaan kuin Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastojakin. Välitysrahastojen arvonkehitys on liitetty mukaan rahastoarvotaulukkoon.

Palvelua voivat käyttää Seligson & Co Rahastoyhtiön suomalaiset asiakkaat Oma salkku -palvelussamme.

Seuraavassa yhteenveto palvelun tärkeimmistä ominaisuuksista. Palveluun voi tutustua myös pdf-esitteen avulla


Miksi?

Halusimme tuoda asiakkaillemme sujuvan mahdollisuuden hajauttaa suuryhtiöstä koostuvaa indeksisalkkua myös pienyhtiöpuolelle sekä hyvän vaihtoehdon sijoittamiseen Ruotsin osakemarkkinoille.

Pienyhtiöhajautuksesta tarkemmin esim. katsauksessamme 4/2013 (s. 30).


Mitä rahastoja palvelu koskee?

Palvelu käynnistyy viidellä rahastolla. Ne ovat:

Dimensional Fund Advisorsin rahastot:

  • DFA European Small Companies – Euroopan pienyhtiöt

  • DFA US Small Companies – USA:n pienyhtiöt

  • DFA Emerging Markets Value – kehittyvien markkinoiden arvoyhtiöt

Spiltan Fonder -rahastoyhtiön rahastot:

  • Spiltan Aktiefond Sverige – ruotsalaiset yhtiöt

  • Spiltan Aktiefond Stabil – vakaat ruotsalaiset yhtiöt  


Entäs juridiikka?

Varainhoitoyhtiömme Seligson & Co Oyj, jolla on myös välitystoimilupa, tarjoaa tämän palvelun niille Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n suomalaisille asiakkaille, jotka käyttävät Oma salkku -internetpalvelua ja joiden asiakastiedot ovat ajan tasalla.

Rajaamme palvelun Seligson & Co Rahastoyhtiön asiakkaisiin siksi, että näin emme joudu tuplaamaan koko ajan lisääntyvää mm. asiakkaiden tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvää hallinnollista työtä.

Käytännössä rahastoasiakkaamme voivat tehdä sopimuksen välityspalvelusta kätevästi Oma salkku -palvelussa. Myös asiakastietojen päivitys onnistuu Oma salkussa.


Mitä maksaa?

Seligson & Co Oyj perii rahastovälityksestä palkkion, joka määräytyy seuraavasti:

Asiakkaan välitystuotteiden rahastopääoma (€) Välityspalkkio vuodessa
(
alarajan ylittävältä osalta)
           0 -  20 000 minimiveloitus (100 €)
yli  20 000 - 100 000 0,50 %
yli 100 000 - 250 000 0,35 %
yli 250 000 - 500 000 0,25 %
yli 500 000 0,10 %

Taulukko kertoo Seligson & Co:n rahastovälityksestä saaman palkkion. Välityspalkkiota laskettaessa otetaan huomioon vain välitettävät rahastot (DFA, Spiltan), ei asiakkaan omistamia Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimia rahastoja.

Välityspalkkion määräytymistapa vaihtelee välitettävän rahaston mukaan:

  • Osassa välitettäviä rahastoja (nyt alussa DFA:n rahastot) on edullinen osuuslaji, jonka oman hinnoittelun päälle lisätään välityspalkkio.


  • Spiltanilla ei ole erillistä välitykseen tarkoitettua edullista osuuslajia, vaan Spiltan Fonder maksaa Seligson & Co:lle jakelupalkkiota välitetyistä rahasto-osuuksista.

Näistä eroista huolimatta halusimme luoda tähän uuteen välityspalveluun hinnoittelumallin, jossa oma ansaintamme ei riipu siitä mitä rahastoja sijoittajat merkitsevät. Näin ei synny edes teoreettista houkutinta meille kannattavimpien suosimiseen.

Perimme siis taulukon mukaiset välityspalkkiot DFA:n rahastoista, joista emme saa jakelupalkkiota. Spiltanilta saatavan palkkion taas laskemme alennukseksi. Jos alennusten määrä ylittää taulukon mukaisen hinnoittelun, palautamme ylijäämän takaisin sijoittajalle. Seligson & Co:n palkkio-osuus on siis aina taulukon mukainen.

Seligson & Co:n välityspalkkio lasketaan asiakkaan rahasto-omistusten päivittäisten markkina-arvojen perusteella (vuosipalkkio/365). Palkkiota ei kerry, jos välitysrahastosalkku on tyhjä. Hinnaston mukainen minimiveloitus on 100 euroa. Myös minimiveloitus lasketaan vain niille päiville, jolloin asiakkaalla on välitysrahasto-osuuksia (siten velotus esim. 6 kk:lta on 50 euroa).

Minimiveloituksen vuoksi välitysrahastoihin ei ehkä kannata sijoittaa kovin pieniä summia. Esim. 5 000 euron salkulle minimiveloitus nousee prosenttimääräisesti 2 %:iin vuodessa, mitä voidaan pitää korkeana.Lisätietoja

Rahastovälitykseen pääsee Oma salkku -palvelun kautta. Sieltä löytyvät myös yksityiskohtaiset ehdot.

Osoitteesta info@seligson.fi (puh. 09 - 6817 8200) voi toki aina myös kysyä.
Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä