TROPICO LATAM

Uusi rahastomme Seligson & Co Tropico LatAm aloitti 12.5.2016.

Rahasto sijoittaa pääosin Brasilian osakemarkkinoille sekä lisäksi Chilen, Perun ja Kolumbian markkinoille. Se on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, jonka neuvonantajana toimii brasilialainen varainhoitaja Trópico Latin America Investments.

Trópico on leimallisesti arvosijoittaja, joka pyrkii löytämään kohtuullisella hinnalla yrityksiä, joilla voi nähdä olevan pysyviä kilpailuetuja.

Brasilian markkinat ovat olleet jo noin viisi vuotta lähinnä laskusuunnassa. Poliitiikan poukkoilu ei kuitenkaan ole vienyt yritysten toimintaedellytyksiä ja siksi markkina on Trópicon mukaan "edullinen millä mittarilla tahansa".

Chilen, Perun ja Kolumbian markkinat eivät ole laskeneet samassa määrin – ja tarjoavat muutamia mielenkiintoisia yrityksiä lisää.

Rahaston, kohdemarkkinoiden ja muutamien esimerkkiyritysten esittely löytyy katsauksesta 1 / 2016
(s. 4–6) sekä kaikki perustiedot avaintietoesitteestä. Yksityiskohtaiset säännöt on julkaistu rahastojemme yhteisessä Rahastoesitteessä.Seligson & Co Tropico LatAm -rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkio on 1,4 % vuodessa ja siinä on tuottosidonnainen palkkio, joka on 15 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta kalenterivuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % rahaston keskimääräisestä pääomasta.

Vuoden 2016 jälkeen rahastossa on myös 1 % merkintäpalkkio alle 5 000 euron merkinnöille, mutta tänä vuonna merkintäpalkkiota ei siis peritä. Jos sijoitusaika jää alle 180 päivään, on lunastuksissa rahastolle maksettava 0,5 % kaupankäyntipalkkio, pidemmissä sijoituksissa sitä ei ole.

Rahaston vertailuindeksi on seuraava yhdistelmä: 70 % STOXX Brazil Total Market Net Return ja 30 % S&P Dow Jones Mila Andean 40 Net Total Return.


    Ylöspäin, alaspäin, käymme näin...

Vaikka tämän vuoden alussa on nähty vahva nousu, ovat viimeiset viisi vuotta olleet Brasilian osakemarkkinoilla synkkiä, erityisesti euromääräisille sijoittajille (oranssi kuvaaja).

Paikallisessa valutuussa (vihreä kuvaaja) on mennyt vähän paremmin ja 10 vuoden jaksolla (ei graafissa) on pinnistetty jopa plussan puolelle. Laskun seurauksena markkinat ovat rahaston neuvonantajan mukaan edulliset.

Data: Bloomberg.

Lisätietoja?
Vastaamme mielelellämme rahastoa tai ennakkomerkintää koskeviin kysymyksiin.
Lähetä sähköpostia info@seligson.fi tai soita 09 – 6817 8200 (Jonathan Aalto, Jaakko Jouppi, Ari Kaaro).

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä