Aktuellt  keyboard_arrow_down

Fonden Russian Prosperity Fund Euro är stängd tills vidare

Aktuellt   |     30.12.2022   

Tecknings- och inlösningsuppdrag tas inte emot till fonden Russian Prosperity Fund Euro.

Fonden Russian Prosperity Fund Euro har varit stängd sedan 28.2.2022 och det är inte möjligt att fastställa fondandelens värde på ett tillförlitligt sätt.

Fonden Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond, dvs. den placerar i andelar i mottagarfonden Russian Prosperity (Luxembourg). Fondens öppethållning för teckningar och inlösningar är därför beroende av mottagarfondens öppethållning. Stängningen av mottagarfonden meddelades 28.2.2022 och den har inte varit öppen sedan dess.

Eventuella teckningsbelopp som kommit till fonden efter 30.12.2022 returneras till kunden.

Följande gäller för teckningar och inlösenuppdrag som mottagits under tiden 28.2.2022 – 31.12.2022:

  • Betalda teckningsbelopp returneras till kunden under januari 2023.
  • Inlösenuppdragen förblir i kraft, men de utförs endast efter att det är möjligt att göra inlösningar i mottagarfonden och båda fondernas värden igen kan beräknas. Du kan återkalla ett uppdrag genom att meddela oss.

Från och med 30.12.2022 anges fondandelsvärdet för fonden Russian Prosperity Fund Euro i våra rapporter som noll.

Det är inte möjligt att utföra en värdeberäkning för fonden enligt dess stadgar, dvs. fondens verkliga värde i dag är inte känt. I rapporterna har vi angett värdet för fondandelen som noll, eftersom det i nuläget inte är möjligt att realisera fondinnehavet.

Mer information och meddelanden om återkallande av inlösenuppdrag: Via meddelandetjänsten i Min portfölj, per e-post   eller per telefon 09 – 6817 8200 (vard.  9–17).