Konsultoiva varainhoito  keyboard_arrow_down

Konsultoiva varainhoito

Konsultoivassa varainhoidossa asiakas tekee varsinaiset sijoituspäätökset, varainhoitajan rooli on keskustella, sparrata ja neuvoa – sovituin tavoin.

Se sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa pitää kontrollin itsellään, mutta katsoo, että taustatuki voisi olla tarpeen joko sijoittamisen alussa tai erilaisissa eteen tulevissa valintatilanteissa.

Mitä?

Konsultoiva varainhoitomme keskittyy pitkäjänteisen sijoitussuunnitelman laatimiseen sekä varallisuuden allokointiin mahdollisimman hyvin sijoittajan tavoitteita ja riskiprofiilia vastaavaksi. Sijoittajan niin halutessa pidämme myös huolta siitä, että salkku pysyy suunnitelman mukaisessa kuosissa.

Miten?

Vaikka lopulliset päätökset jäävät asiakkaalle, suunnitellaan konsultoiva varainhoitomme niin, että asiointi on asiakkaalle helppoa ja vaivatonta. Kun salkku on saatu suunniteltuun malliin, tarkastellaan sen kehitystä ja riskirajoja kerran vuodessa. Muukin on tietenkin mahdollista: sovimme aina asiakaskohtaisesti mitä konsultointi koskee ja kuinka usein sitä tarvitaan.

Varainhoitajillamme ei ole myyntitavoitteita. Suunnitelman mukaisten tapaamisten ulkopuolella emme häiritse asiakkaitamme vinkeillä ja ehdotuksilla. Siten palkkiommekin on kiinteä vuosimaksu, ei osuus konsultoinnin piirissä olevasta varallisuudesta.

Konsultoiva varainhoitomme on ns. ei-riippumatonta. Tämä tarkoittaa, että se kohdistuu pääosin Seligson & Co:n hallinnoimiin ja yhteistyökumppaniemme rahastoihin. Asiakkaan muu varallisuus otetaan luonnollisesti huomioon mietittäessä riskitasoa, allokaatiota ja hajautusta.

Mihin tilanteisiin?

Konsultoivan varainhoidon palvelu on joustava. Sitä voidaan muokata tilanteen ja tarpeen mukaan mm. seuraavasti:

Starttipaketti: konsultoiva varainhoito on erinomainen apu sijoittamisen aloittamiseen. Jos jatkuvaa konsultointia ei enää parin kolmen vuoden kuluttua tarvita, voidaan siitä helposti ottaa taukoa – ja palata takaisin, jos myöhemmin tuntuu siltä, että tuki olisi jälleen tarpeen.

Salkunvartija: konsultoivan varainhoidon avulla asiakas voi ulkoistaa meille sijoitussuunnitelman mukaisen allokaation, hajautuksen ja riskirajojen seurannan. Tämä varmistaa, että suunnitelmassa pysytään. Vuosittain tarkistetaan myös, että suunnitelma on edelleen relevantti myös sijoittajan tilanteen ja tavoitteiden näkökulmasta.

Joustosalkku: konsultoivassa varainhoidossa voidaan myös tarkistaa suunnitelma vuosittain asiakkaan muuttuvan elämäntilanteen tai varallisuustilanteen mukaan. Sopii asiakkaille, joille tulee perussalkkuun nähden paljon uutta sijoitettavaa ja esim. yrittäjille, joiden varallisuustilanne kehittyy yritystoiminnan vaiheiden mukaan.

Melkein valtakirja: konsultoivassa varainhoidossa voidaan asiakkaan salkkua hoitaa täysin valtakirjavarainhoidon periaattein, mutta sillä erotuksella että kaikki muutokset hyväksytetään asiakkaalla. Tämä sopii mm. yhteisöille, joiden säännöt kieltävät täyden valtakirjavarainhoidon. (Näin toimittaessa palkkiomme noudattaa valtakirjavarainhoidon palkkiomalleja.)


Jarkko Niemi 09 – 6817 8206 varainhoidon vastaava, 0400 – 439 148
Jonathan Aalto 09 – 6817 8228 varainhoitaja, 040 – 504 0037
Jaana Timonen 09 – 6817 8210 varainhoitaja, 050 – 324 1607
Sakari Jääskeläinen 09 – 6817 8236 varainhoitaja, 050 – 471 8840
Ari Kaaro 09 – 6817 8217 toimitusjohtaja, 040 – 544 24 94