LähiTapiola-rahastot  keyboard_arrow_down

LähiTapiola-rahastot

Seligson & Co:n hallinnoimat LähiTapiolan rahastot:

Korkorahastot

LähiTapiola High Yield

Sijoitusrahasto LähiTapiola High Yield on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisille high yield -markkinoille.

LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat on aktiivisesti hoidettu korkovarainhoitorahasto, joka sijoittavat maailmanlaajuisesti korkosijoituksiin sekä kehittyvillä markkinoilla että kehitysmaissa.

LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko on aktiivisesti hoidettu korkorahasto, joka sijoittaa eurooppalaisten sekä muiden OECD-maiden yritysten ja pankkien velkakirjoihin. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu.
Rahaston tavoitteena on tehdä EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamia kestäviä sijoituksia.

LähiTapiola Korko 100

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti juoksuajaltaan eripituisiin valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen sekä yritysten liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin.

LähiTapiola Korkomaailma

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korkomaailma on aktiivisesti hoidettu korkovarainhoitorahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti korkosijoituksiin sekä kehittyneillä että kehittyvillä korkomarkkinoilla.

LähiTapiola Lyhytkorko ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Lyhytkorko ESG on aktiivisesti hoidettu lyhyen koron rahasto. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Pitkäkorko ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pitkäkorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto, joka sijoittaa euromääräisiin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG on aktiivisesti hoidettu korkorahasto, joka sijoittaa pohjoismaisten sekä muiden pohjoiseurooppalaisten OECD-maiden yritysten ja pankkien velkakirjoihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Reaalikorko ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Reaalikorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto, joka sijoittaa euromääräisiin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Yrityskorko ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Yrityskorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto, joka sijoittaa yritysten ja pankkien euromääräisiin velkakirjoihin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.


Yhdistelmärahastot

LähiTapiola Suoja

Sijoitusrahasto LähiTapiola Suoja on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Sijoituksissa pääpaino on korkosijoituksissa.

LähiTapiola Maailma 20

Aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille.

LähiTapiola Maailma 50

Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 50 on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille.

LähiTapiola Maailma 80

Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 80 on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille.

LähiTapiola 2025 ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola 2025 ESG on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola 2035 ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola 2035 ESG on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola 2045 ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola 2045 ESG on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville korko- ja osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.


Osakerahastot

LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Eurooppa Markkina

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Markkina on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin.

LähiTapiola Hyvinvointi ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Hyvinvointi ESG on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Kasvu ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kasvu ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa varansa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Kestävä Ympäristö

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Ympäristö on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on tehdä EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamia kestäviä sijoituksia.

LähiTapiola Kuluttaja ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kuluttaja ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola Osake 100

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten pörssinoteerattujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihtoehtorahastojen osuuksiin, jotka sijoittavat varansa eri yhtiöiden arvopapereihin.

LähiTapiola Pohjoismaat ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pohjoismaat ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola USA Keskisuuret ESG

Sijoitusrahasto LähiTapiola Vastuullinen USA Keskisuuret on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

LähiTapiola USA Markkina

Sijoitusrahasto LähiTapiola USA Markkina on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin.