Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Miksi miinusta perjantaina?

Kysymyksiä ja vastauksia   |     29.1.2008   

Yllätyksekseni huomasin, että rahamarkkinarahaston arvo oli perjantaina laskenut. En muista tällaista ennen nähneeni Seligson & Co:n Rahamarkkinarahastossa. Mikä aiheutti miinuksen?

Hyvä kysymys! Rahamarkkinarahastomme tekee lyhytaikaisia sijoituksia vakavaraisten pankkien talletuksiin ja sijoitustodistuksiin. Siten voi tuntua mysteeriltä se, miten tasaisesti korkoa tuottavien sijoitusten arvo voi laskea.

Asian ydin on rahaston arvonlaskennassa. Arvostamme korkosijoitukset päivittäin siten, että ne heijastavat muutoksia korkomarkkinoilla. Ydinajtuksena on, että rahasto-osuuden päivän arvon tulee vastata sitä rahamäärää, jonka rahaston sijoittajat saisivat per osuus, jos he kaikki lunastaisivat osuutensa juuri tänään.

Oletetaan, että rahasto sijoittaa tänään 1.000.000 euroa 3 kuukaudeksi ja saa sijoitukselle 4,5 % koron. Jos 3 kuukauden Euribor-korko nousee huomenna 4,6 %:iin, on tänään tehty talletus uuden korkeamman korkotason valossa huonompi (koska huomenna saa paremman koron). Siksi sijoituksesta myös maksetaan huomisilla markkinoilla vähemmän eli kyseisen sijoituksen arvo laskee rahaston huomisessa arvonlaskennassa.

Korkotason voimakas nousu aiheuttaa siis sen, että rahastossa olevien arvopapereiden arvo laskee hetkellisesti. Tämän jälkeen sijoitus arvostetaan kuitenkin ikään kuin se tuottaisi 4,6 % tuoton, koska korkomuutoksen aiheuttama ero pääoma-arvossa on jo kuitattu tappioksi arvonlaskennassa.

Vastaavasti: jos korkotaso laskisi huomenna 4,4 %:iin, nousisi sijoituksemme arvo kyseisen päivän arvonlaskennassa, koska se tehtiin alun perin parempaan korkotasoon ja tuottaa siten paremmin kuin tämän päivän markkinoilla myytävät paperit. Näin arvonlaskennassa on siis huomioitu korkotason lasku.

Käytännössä pienet nousut korkotasossa eivät yleensä näy rahaston päivittäisessä arvossa, koska talletukset ja sijoitustodistukset kerryttävät päivittäin korkoa, joka nostaa rahaston arvoa. Kertyneet korot siis yleensä ”kuittaavat” korkotason nousun aiheuttaman sijoitusten arvonalennuksen.

Viime perjantaina nähtiin kuitenkin voimakas nousu lyhyissä koroissa, ja 3 – 12 kk Euribor-korot nousivat 8 korkopistettä. Tämä on melkein 2 % suhteellinen nousu korkotasossa (4,38 % / 4,30 % = 1,86 % nousu). Tällä oli hetkellinen laskeva vaikutus rahaston arvoon, jonka ansiosta rahaston sijoitukset arvostetaan nyt vallitsevaan korkeampaan korkotasoon, mikä nostaa rahaston tulevaa tuotto-odotusta.

Myös sijoitusten juoksuaika vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen. Mitä pitempiä korkopapereita, sen voimakkaammin korkotason muutokset vaikuttavat sijoituksen arvostukseen. Näin ollen koron nousu vaikuttaakin huomattavasti voimakkaammin pitkän koron instrumenteissa. Vaikutus voi kuitenkin vaihdella myös lyhyen koron rahastoissa, jos niiden hallinnoinnissa haetaan lisätuottoa aktiivisella korkonäkemyksellä.

Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA pitää sijoitustensa juoksuajan hyvin lähellä 3 kuukautta eli rahasto ei ota aktiivisesti kantaa tulevan korkotason ennustamiseen. Siten se toimii sijoittajillemme mahdollisimman hyvänä ”turvapaikkana” ja he voivat rauhassa ottaa hieman enemmän riskiä sellaisissa sijoitusinstrumenteissa, joissa riskinotto onnistuessaan tuottaa suuremman positiivisen tuloksen. Yksinkertainen on tehokasta!

Samuli Seppävuori, salkunhoitaja