Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Suomi-rahaston todelliset kulut?

Kysymyksiä ja vastauksia   |     28.11.2007   

Kerrotte, että Suomi -indeksirahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkio oli vuonna 2007 0,5% vuodessa. Rahaston tilinpäätöksessä olevasta tuloslaskelmasta voi kuitenkin tehdä yksinkertaisen laskelman

Kulut yhteensä (-128 483,68) /

Tuotot yhteensä (6 422 889,82)

= -2 prosenttia

Eli tuotosta lähtee kaksi prosenttia pois. Siinä on puolentoista prosentin ero tuohon hallinnointi- ja säilytyspalkkioon, jonka ilmoitatte. Voitteko selittää eron?

Kiitos hyvästä kysymyksestä!

Hallinnointi- ja säilytyspalkkiot lasketaan vähentämällä päivittäin rahaston koko varallisuudestayhden päivän hallinnointipalkkiot. Vuotuinen hallinnointipalkkio on Suomi-indeksirahastossa tuon 0,50 % (vuoden 2008 alusta 0,45%). Yksinkertaistetusti yhden päivän hallinnointipalkkio on siten 0,50 % / 365 päivää = 0,00137 % per päivä. Näistä päivittäin rahaston arvosta vähennetyistä palkkioista kertyi vuonna 2006 muiden kulujen kanssa yhteensä 128 483,68 €.

Rahaston pääoma vaihtelee toki päivätasolla, mutta jos yksinkertaisuuden vuoksi vertaamme kuluja 31.12.2006 rahaston varallisuudella (26 670 840,45 €), saadaan kulujen osuudeksi 0,482 %. Tämä ei kuitenkaan ole sama kuin rahaston todellinen kuluprosentti, koska rahaston koko vaihtelee ja lisäksi rahastolla on kaupankäyntikuluja jne. Rahaston vuoden 2006 kokonaiskulu oli 0,59 %, joka koostuu hallinnointi- ja säilytyspalkkioista (0,51 %) sekä kaupankäyntipalkkioista (0,08 %).

Mistä sitten tuo laskemasi 2 %:n luku? Laskelmassa oli vertailtu vuoden aikana syntyneitä kuluja suhteutettuna rahaston vuoden aikana saamiin tuottoihin eli rahaston sijoitusten arvonnousuun, rahaston saamiin osinkoihin ja arvopaperien myyntivoittoihin. Se on eri asia kuin kuin kulut laskettuna rahaston koko varallisuudesta.

Vaikka laskutapaasi ei siis normaalissa rahastoraportoinnissa käytetä, korostuu sen avulla kuitenkin mainiosti se, miten suuri merkitys kustannuksilla on. Rahastosijoittajahan ostaa nimenomaan tuottoa, pelkän varojen säilytyspalvelun saa näppärästi myös pankkitilin avulla.

Jos ajatellaan, että markkina tuottaisi esimerkiksi 9 % vuodessa, niin 0,59 %:n kokonaiskulut olisivat yli 6,5 % tuotosta. Eri yhtiöiden tarjoamien Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kulu 1,6 % olisi jo lähes 18 % tuotosta (ja tässä kuluksi laskettu siis vain keskimääräinen hallinnointipalkkio, ei kokonaiskuluja kaupankäyntipalkkioineen – ks. viim. kpl).

Toisin sanoen: keskimääräisen ahaston salkunhoitajan pitää aikaansaada vähiintään 1,1 % ylituottoa markkinoihin nähden ennen kuin sijoittajien palvelusta maksama indeksirahastoa korkeampihinta on tienattu ja asiakkaille alkaa syntyä lisäarvoa. Pitkäjänteiselle asiakkaalle tämä pitäisi myös pystyä toistamaan ensi vuonna ja sitä seuraavana ja sitä seuraavana…

Vielä raportoinnista. Seligson & Co raportoi neljännesvuosittain myös hallinnoimiensa rahastojen kaupankäyntikulut, mutta monien muiden rahastojen kokonaiskuluastetta (TKA) ei yleensä normaaliraporteista löydy. Tavallisin julkaistu tunnusluku, kulusuhde (TER), ei sisällä mm. kaupankäyntikuluja.

Samuli Seppävuori, salkunhoitaja

PS. Rahaston tilinpäätös on julkinen asiakirja, jonka voi tilata rahastoyhtiöstä, jos sitä ei löydy esimerkiksi internet-sivuilta. Linkki Seligson & Co:n rahastojen tilinpäätöksiin julkaistaan kunkin rahaston esittelysivulla.