Kysymyksiä ja vastauksia  keyboard_arrow_down

Japani -rahaston arvon määriytyminen

Kysymyksiä ja vastauksia   |     13.12.2006   

Miten Japani-indeksirahaston päivittäinen arvonmääräytyminen tapahtuu. Määräytyykö se johonkin tiettyyn kellonaikaan vai miten? Ihmettelin vain kahden viimeisen päivän arvoja kun Topix-indeksikäyrästä en saa millään muodostettua rahaston käyttäytymistä edes muuttuva-aikaisella arvonmäärityksellä.

Rahaston arvopapereille haetaan hinnat aamulla klo 9:00. Koska Japanin markkinat ovat meitä ajallisesti edellä, on kyseessä kyseisen päivän päätöskurssit sekä rahastossa oleville osakkeille että indeksille. Indeksin ja rahaston arvopapereiden arvostus tapahtuu samanaikaisesti, joten rahasto seuraa kyllä Topix Core 30 -indeksiä hyvin.

Yksi syy laskelmiesi eroon voisi olla, että sinulla on eri indeksi kuin mitä rahasto seuraa. Topix-indeksejä on monia erilaisia, joten kannattaa varmistaa että kyseessä on nimenomaan Topix Core 30-indeksi.

Syy saattaa olla myös tietolähteessä. Mikäli olet löytänyt ne esim. Tokyon pörssin sivuilta, selittyy ero indeksin ja rahaston tuotoissa sillä, että siellä ilmoitetaan indeksimuutos jeneissä, kun taas rahastomme arvopaperit arvostetaan euroissa. Näin ollen myös indeksi tulee kääntää euroiksi, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia. Myös valuuttamuunnoksen ajankohdan tulee olla oikea.

Mahdolliset pienemmät erot rahaston ja indeksin välillä (0,01-0,10%) voivat taas johtua siitä, että siirrtyesämme täällä kesäaikaan tehdään Japanin pörssissä viimeiset kaupat juuri kurssinottohetkellämme. Näin ollen rahaston arvopapereiden arvostus voi erota hieman indeksin päätöspisteluvusta. Nämä erot ovat kuitenkin hyvin pieniä ja korjaantuvat luonnollisesti aina seuraavana päivänä, jolloin edellisen päivän hinnoista pois jäänyt muutos tulee mukaan seuraavan päivän arvoon. Talviaikaan siirryttäessä tämä pieni ero poistuu taas kokonaan.

Pitkällä tähtäimellä rahasto tietenkin häviää indeksilleen jonkin verran kulujensa vuoksi, vaikka pyrimmekin niitä kaikin keinoin minimoimaan.

Samuli Seppävuori, salkunhoitaja