Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola AIF High Yield ESG -rahasto siirtyy Seligson & Co:lle

Ajankohtaista   |     29.11.2022   

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy ja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ovat sopineet Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola AIF High Yield ESG -rahaston hoidon siirrosta Seligson & Co Rahastoyhtiöön.

Rahasto muuttuu erikoissijoitusrahastosta sijoitusrahastodirektiivin mukaiseksi sijoitusrahastoksi ja sen uusi nimi on LähiTapiola Eurooppa High Yield ESG.

Finanssivalvonta on 24.11.2022 myöntänyt luvan rahaston hoidon luovutukselle, säilytysyhteisön vaihtumiselle sekä vahvistanut rahaston uudet säännöt. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2023.

LähiTapiola Eurooppa High Yield ESG -rahaston uudet säännöt.

Suunnitellut toimenpiteet eivät myöskään vaadi toimenpiteitä ko. rahastojen osuudenomistajilta. Asiakaspalvelua ja rahaston salkkua hoitaa jatkossakin LähiTapiola.

Seligson & Co:n rahastoille tai niiden asiakkaille hallinnon siirrolla ei ole vaikutusta. Seligson & Co:n asiakkaat voivat merkitä rahastoa 1.1.2023 alkaen samalla tavalla kuin muitakin Seligson & Co- ja LähiTapiola-rahastoja.