PHOEBUS
 

KENELLE

Phoebus on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa pitkäjänteisesti Suomen laadukkaimpiin yhtiöihin, pienellä kansainvälisellä mausteella.

Koska Phoebus sijoittaa usein osakkeisiin, jotka eivät ole “muodissa” ja koska rahaston sijoitukset ovat tavanomaista keskittyneemmät, rahaston tuotto voi lyhyellä tähtäimellä poiketa merkittävästi markkinoiden tuotosta. Rahastoa suositellaan osaksi osakesalkkua.
 

 

Tutustu
myös
Phoebuksen
osuuden-
omistaja-
sivuihin
!


Phoebuksen videoesittelySIJOITUSPOLITIIKKA

Phoebus sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä, yli 10 vuoden tähtäimellä. Johtava ajatus on, että osake on osuus yrityksestä. Toisin sanoen osakkeita ostettaessa käytetään samoja arviointiperusteita kuin jos ostettaisiin koko yritys.

Phoebus voi käyttää johdannaisia salkun suojaustarkoitukseen sekä osana sijoitustoimintaa.

Tärkeimmät valintatekijät ovat:

Pysyvät kilpailuedut
Jotta yritys olisi pitkällä tähtäimellä hyvä sijoitus, sen pääoman tuoton täytyy olla keskimääräistä parempi. Tämä edellyttää, että yritys on selvästi kilpailijoitaan vahvempi esimerkiksi tavaramerkin, jakelukanavien, tuotekehityksen tai muiden perusvahvuuksien ansiosta. Parhaat yritykset luovat itselleen niin vahvoja kilpailuetuja, että alkavat vaikuttaa monopoleilta.

Kasvupotentiaali
Pitkällä tähtäimellä yrityksen osakkeiden arvo seuraa läheisesti yhtiön tuloskehitystä. Yritys, joka ei kasva, voi olla erittäin hyvä sijoitus lyhyellä tähtäimellä, mutta on sitä harvoin pitkällä aikavälillä. Kasvu tuo myös omat riskinsä. Phoebus ei hae rakettimaista kasvua vaan yrityksiä, jotka hallitulla riskillä pystyvät laajentamaan liiketoimintaansa vähän nopeammin kuin mitä talous kasvaa. Ja jotka pystyvät siihen tulevaisuudessakin.

Taserakenne
Kasvu edellyttää aina investointeja. Rajattomatkaan kasvumahdollisuudet eivät auta, jos yhtiön tase ei mahdollista kasvun rahoitusta. Tase heijastaa myös sijoituksen riskiä. Yrityksillä, joiden liiketoiminnan riski on korkea (esim. teknologiayhtiöt), pitää olla erittäin vahva tase, kun taas tasaisemmin kehittyvä yhtiö (esim. panimo) voi ottaa vähän velkaakin. Koska osakesijoitus vastaa kokonaisen yrityksen ostoa, emme pidä liian vahvoja taseita ongelmana. Sen sijaan kartamme velkaantuneita yrityksiä.

Johdon kyvykkyys
Jos sijoittaja ei itse hoida omistamaansa yritystä, yhtiön johto on tavallaan hänen varainhoitajansa. Hyvä johto voi tehdä huonostakin liikeideasta kelvollisen ja huono johto ajaa vahvimmankin yhtiön kriisiin. Johdon arviointi on vaikeaa, mutta se on valintatekijöistämme ehdottomasti tärkein.

Yritämme kartoittaa johdon kyvyt esimerkiksi seuraavilla tekijöillä:

• pääoman tuotto ja tuoton tasaisuus
• perusvahvuuksien looginen kehittäminen
• integriteetti ja kommunikaation avoimuus
• muotivillitysten välttäminen ja itsenäisyys
• uuden johdon nousu yhtiön sisältä

Viimekädessä ainoa tapa saada luotettava kuva johdon kyvyistä on tavata heidät henkilökohtaisesti riittävän monta kertaa. Siksi Phoebus sijoittaa pääosin Suomeen. Laadukkaiden suomalaisten yhtiöiden määrä on kuitenkin rajallinen ja siksi Phoebus voi sijoittaa myös ulkomaille.

Arvostus
Hyvän yhtiön löytäminenkään ei riitä; osake ei ole hyvä sijoitus, jos se ostetaan liian kalliilla. Arvostus on kuitenkin aina toissijainen kriteeri; Phoebus ei sijoita ikinä huonosti johdettuun yhtiöön, arvostuksesta riippumatta. Maailmasta löytyy tarpeeksi hyviäkin yhtiöitä.

Osakkeen arvo on tulevien osinkojen nykyarvo. Arvostus on juuri näin yksinkertaista. Käytännössä arviointi on kuitenkin epävarmaa, joten arvioimme yhtiöiden näkymiä mieluummin kriittisesti kuin liian optimistisesti. Tämä antaa sijoituksille turvamarginaalia.
 

    
SALKUNHOITAJALTA

"Phoebus sijoittaa pitkäjänteisesti Warren Buffettin viisauden mukaisesti: Jos et aio omistaa osaketta 10 vuotta, älä edes kuvittele omistavasi sitä 10 minuuttia.

En niinkään sijoita osakkeisiin, vaan ostan pieniä paloja erinomaisista yhtiöistä. Arvioin sijoituksiamme yrityksen tuloskehityksen – en osakkeen kurssikehityksen – perusteella. Pitkällä aikavälillä nämä seuraavat aina toisiaan.  

En silti voi luvata, että pärjäisimme markkinoita paremmin. Päinvastoin, älykäs sijoittaja huomaa, että kertoimet ovat meitä vastaan lähinnä rahaston hallinnointipalkkiosta johtuen. Mutta lupaan, että olen sijoittajien kanssa samassa veneessä. Omasta varallisuudestani merkittävä osa on sijoitettu Phoebusiin. Jos emme onnistu, häviän itse enemmän kuin useimmat muut.  

Rahaston hallinnointipalkkio jakautuu kiinteään sekä tuottosidonnaiseen osaan. Jos en onnistu ylittämään indeksin tuottoa, sijoittaja maksaa vain kiinteän palkkion, joka on alhaisempi kuin muissa suomalaisissa osakerahastoissa. Jos pärjään hyvin, yhtiö tienaa enemmän.

Rahaston kustannustehokkuutta korostaa se, että en käy aktiivista osakekauppaa. Pidän välityspalkkiot alhaisina.   Phoebus sijoittaa usein osakkeisiin, jotka eivät ole 'muodissa', koska haluan ostaa ne järkeviin hintoihin silloin kun kysyntä on alhainen.

Tämä merkitsee, että rahaston tuotto lyhyellä tähtäimellä voi poiketa merkittävästi markkinoiden tuotosta. Varsinkin spekulatiivisista syistä voimakkaasti nousevilla markkinoilla on todennäköistä, että rahasto jää indeksistä jälkeen.  

Vaadin kohdeyritystemme johdolta suurta avoimuutta ja ehdotonta rehellisyyttä, enkä voi vaatia vähempää itseltäni. Pyrin kertomaan laajasti ja avoimesti sijoituksistamme ja niiden taustoista. Myös silloin kun ei mene niin hyvin.  

Phoebus keskittää sijoituksiaan tavanomaista enemmän, joten jonkin sijoituksen epäonnistuminen voi vaikuttaa merkittävästi rahaston arvoon. Uskon kuitenkin, että keskittymällä niihin yhtiöihin, joita voin tarkasti seurata, pärjäämme keskimäärin paremmin kuin hajauttamalla voimakkaasti."

Anders Oldenburg
salkunhoitaja


Rahaston arvonkehitys

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä